Notiser

Artikkel

Ble nektet å publisere Vioxx-data

En forsker ansatt i The Food and Drug Administration i USA har vunnet en lang kamp mot arbeidsgiveren for å publisere kontroversielle data om sikkerheten rundt bruk av Vioxx.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=6950

WHO vil ha billigere kreftscreening

Nærmere en kvart million kvinner dør årlig av livmorhalskreft til tross for at sykdommen i stor grad kan forebygges. Rimeligere undersøkelser vil løse mye, mener Verdens helseorganisasjon (WHO).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6826

Enklest er ofte best mot akne

Et reseptfritt legemiddel til lokalbehandling av mild akne er like effektivt som antibiotika, ifølge en studie publisert i Health Technology Assessment.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6859

Går for felles elektronisk signatur i helsesektoren

Flere legekontorer har tatt i bruk sikker elektronisk signatur (PKI) for sending av sykmeldingsattester til Rikstrygdeverket. Nå skal helseforetakene følge etter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6885

Motiverer julen dødssyke til å leve lenger?

Tidligere studier har støttet antakelsen om at høytider kan motivere dødssyke til å leve lenger. En ny studie publisert i JAMA avkrefter sammenhengen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6903

Teknologi for å mestre egen helsesituasjon

Nasjonalt senter for telemedisin vil bedre forskningsprofilen, og er i gang med 11 doktorgradsprosjekter – en fordobling sammenliknet med 2003.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6907

Markerte at de har blitt ett sykehus

3. januar ble fusjonen mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet markert blant de 7 200 ansatte. Nå starter arbeidet med å utforme den nye organisasjonen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6923

Ny brosjyre om hypertensjon

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil gjøre informasjon om hypertensjon mer tilgengelig for pasienter og pårørende, og har derfor gitt ut ny utgave av brosjyren «Høyt blodtrykk».

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6933

100 år etter unionsoppløsningen

Tidsskrift for Den norske lægeforening og Läkartidningen i Sverige vil markere 100-årsjubileet for unionsoppløsningen til neste år.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6877

E-abonnement på ledige stillinger

Det er mulig å bli varslet på e-post om ledige stillinger som annonseres i Tidsskriftet og stillingsdatabasen på nett.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/spin/pa_profil.passord

Anbefalte artikler