– Ikke bruk COX-2-hemmere

Artikkel

Statens legemiddelverk fraråder leger å gi pasienter med aterosklerotisk hjerte- og karsykdom COX-2- hemmere.

Det ble klart etter et møte i Legemiddelverket 20.12. 2004. I likhet med danske og svenske kolleger går de nå langt i å advare mot bruk av Celebra og andre COX-2-hemmere.

Årsaken er en ny klinisk studie av Celebra, den såkalte APC-studien, som rett før jul ble stanset med øyeblikkelig virkning på grunn av overhyppighet av hjerte- og karhendelser.

Det foreligger nå så mye data at vi må fraråde pasienter med hjerte- og karsykdom på bakgrunn av åreforkalkning fra å bruke COX-2-hemmere, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Legemiddelverket.

– Legen bør vurdere om pasienter som har hjerte- og karsykdom eller åreforkalkning, bør gå over på annen behandling eller avslutte behandlingen helt, sier Madsen. Annen behandling kan være ikke-steroide antiinflammatoriske medikamenter (NSAID) med tillegg av protonpumpehemmer eller misoprostol, paracetamol eller glukosamin.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6837

Anbefalte artikler