Psykose bør behandles tidlig

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Det er viktig med tidlig og vedvarende hjelp ved psykose.

Altfor mange pasienter får behandling for sin psykose altfor sent i sykdomsforløpet. Tidlig intervensjon har som målsetting å forkorte tiden fra de første psykosesymptomer til behandling igangsettes. Håpet er at prognosen blir bedre dersom man setter inn tiltak så tidlig som mulig.

I en ny engelsk studie randomiserte forskerne 144 pasienter i alderen 16 – 40 år til spesialistbehandling eller standardbehandling (1). Pasientene hadde oppsøkt helsevesenet for første eller andre gang med ikke-organisk ikke-affektiv psykose. Det viste seg at pasientene i intervensjonsgruppen holdt bedre kontakt med hjelpeapparatet og hadde færre reinnleggelser enn dem i kontrollgruppen. Det var også en tendens til færre tilbakefall i intervensjonsgruppen.

– Storbritannias helsemyndigheter har tatt mål av seg til å etablere 50 nye enheter for tidlig intervensjon ved psykose i løpet av få år, sier postdoktorstipendiat Ingrid Melle ved Divisjon psykiatri, Ullevål universitetssykehus.

– Spesialistbehandlingen i studien ble gitt av Lambeth Early Onset Team, som gir et tilbud til pasienter med tidlige psykoser i et av de sosialt mest vanskeligstilte områdene i England. Teamet består av ti ansatte som baserer seg på en aktiv utadrettet poliklinisk behandling kombinert med tilpasset medikamentell behandling, kognitiv individualbehandling og familiearbeid. Behandlingen kan derfor sammenliknes med behandlingen gitt i det norske TIPS-prosjektet (tidlig intervensjon ved psykose) og det danske OPUS-prosjektet (tidlig oppsporing og behandling av unge psykotiske).

Funnene fra studien understreker at tidlig intervensjon ikke bare handler om å finne pasientene tidlig, men i like stor grad å gi dem tilpasset behandling, sier Melle.

Anbefalte artikler