Propedevtikk, takk?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lindgren, Stefan

  Aspegren, Knut

  Kliniska färdigheter

  Informationsutbytet mellan patient och läkare. 237 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2004. Pris SEK 367

  ISBN 91-44-02375

  Forfatterne henvender seg til medisinstudenter, men boken kan også være en nyttig gjennomgang for leger i klinisk arbeid. Med 17 forfattere og like mange kapitler virker den noe springende selv om det er tydelig at redaktørene har hatt den overordnede styringen.

  De første kapitlene handler om samarbeidet mellom lege og pasient, den kliniske beslutningsprosessen og legesamtalen. Etter en gjennomgang av allmenntilstand behandles de ulike organsystemene. Kapitlene innledes med en kort «fallbeskrivning». Kasuistikkene vekker i beste PBL-ånd interesse hos leseren, som hvis hun leser kronologisk, finner løsningen i slutten av kapitlet der man også finner forslag til «fördjupningslitteratur». Stort sett dreier dette seg om svensk og engelsk litteratur, men et par norske referanser har også fått plass (1, 2). Utvalget av fordypningslitteratur er noe sprikende, og kun ett av kapitlene henviser til Internett-sider hvorav én av disse to er ikke-fungerende. Den andre, derimot, kan være nyttig for noen hver (3).

  Rikt illustrert med tegninger og fotografier er dette en oversiktlig bok, som mange vil finne for kort. Hovedspørsmålet en mulig kjøper bør stille seg, er om en svensk lærebok passer for egne behov? Er «minnesramser» som VAPÖR for nevrologi ved bevissthetstap et godt valg? Kapitlet «Juridiken i hälso- och sjukvården» er interessant lesing for enkelte, men ikke for den som trenger basiskunnskap om norsk helsejus.

  Konklusjonen blir at dette er en bra bok for mange, men medisinstudenten i Norge har også andre alternativer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media