Generalsekretæren svarer:

Terje Vigen Om forfatteren
Artikkel

Salget av 22 mål, en liten del av eiendommen Soria Moria på i dag 105 mål, har fått relativt stor oppmerksomhet i mediene. Det omtalte salget innebærer å avvikle 14 boenheter/boliger som har vært brukt til personalboliger siden 1985. Behovet for disse boligene er ikke lenger til stede. I stedet for å la disse boligene stå og forfalle, mener Soria Moria det samfunnsmessig er bedre å finne nye løsninger gjennom andre beboere.

I utviklingen av Soria Moria som konferansested gjennom de siste 10 – 12 år med utvidelser, oppussing og utbygging, er man blitt godt kjent med de reguleringsbestemmelser som finnes for området. Soria Moria har i alle år hatt en god dialog med kommunen og funnet løsninger som alle kunne være tjent med. Med bakgrunn i kunnskap om reguleringsbestemmelsene og Holmenkoll-vedtektene bestemte styret for Soria Moria å legge frem en plan for området. Håndteringen av personalboligene, sammen med muligheter for å utvikle denne delen av eiendommen, ble besørget ved hjelp av et profesjonelt byggherreombudsfirma i Oslo. Det ble lagt spesielle føringer for hvordan man skulle sikre miljø, utbyggingsgrad og andre viktige forhold for infrastruktur. Prosjektet skulle ikke ødelegge, men tilføre verdi i området. Spesielt skulle hensynet til de allerede eksisterende boligene vektlegges nøye.

Hva angår selve salget, har styret i Soria Moria hatt en planprosess gående siden høsten 2003, blant annet oppstartsmøte med Oslo kommune, forberedende møte med Plan- og bygningsetaten, møte med bydelene Røa og Vinderen og henvendelser til samferdselsetaten, miljøavdelingen hos Fylkesmannen og Skolesjefen i Oslo. Slik prosjektet er blitt lagt frem, er det blitt mottatt på en svært positiv måte, og det har ikke kommet innvendinger til forslaget.

Styrets begrunnelse for salg er at Soria Moria må drives ut fra forsvarlige forretningsmessige prinsipper. Det er vi alle tjent med at vi fortsetter med.

Anbefalte artikler