Les mer om …

Artikkel

Metadon eller buprenorfin ved legemiddelassistert rehabilitering?

Metadon er mer velegnet enn buprenorfin ved legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige. Dersom metadon ikke kan brukes pga. bivirkninger eller har dårlig effekt, er buprenorfin likevel et godt alternativ. Dette viser en randomisert studie blant 50 norske pasienter som inngikk i et strukturert rehabiliteringsprogram.

Buprenorfin og metadon til opiatavhengige – en randomisert studie

Kapselendoskopi av tynntarm

Ved at pasienten svelger en kapsel som inneholder en digital fotobrikke, et batteri og en radiosender kan nå tynntarmsslimhinnen undersøkes for patologiske forandringer. Slik kapselendoskopi er svært nyttig ved diagnostikk av tynntarmssykdom og gastrointestinal blødning. St. Olavs Hospital, der metoden har vært i bruk siden høsten 2002, rapporterer om sine erfaringer.

Fra science fiction til klinisk rutine

Kapselendoskopi – en ny metode for diagnostikk av sykdom i tynntarm

Kan vitamin C og vitamin E forebygge hjertesykdom?

Observasjonsstudier blant friske tyder på en gunstig sammenheng mellom inntak av vitamin C og E og kardiovaskulær sykdom, men de fleste intervensjonsstudier med pasienter som har aterosklerotisk sykdom, har ikke kunnet bekrefte en slik sammenheng.

Beskytter vitamin C og E mot utvikling av carotisstenose og kardiovaskulære sykdommer?

Hjerneslag gir ofte synsproblemer

Opptil 40 % av pasienter med hjerneslag har synsproblemer, og noen av dem er ikke selv klar over sin synshemning. Homonyme synsfeltsdefekter bør avdekkes allerede under innleggelse i slagenheten, og kartlegging av synsfunksjon og eventuell synsrehabilitering bør starte så tidlig som mulig.

Synsrehabilitering etter hjerneskade

Synsproblemer ved hjerneslag

Legemidler for røykeavvenning

Tobakksavhengighet kan behandles med motivasjonsstøtte og legemidler i kombinasjon. Andelen som har sluttet å røyke etter 6 – 12 måneder etter råd fra lege, dobles når legeråd kombineres med nikotinerstatning. Bupropion bør kun anvendes under medisinsk kontroll.

Legemidler for røykeavvenning

Særplass i turnustjenesten

Etter medisinsk embetseksamen følger turnustjeneste i sykehus og distrikt. Noen kan ha vektige grunner for ikke å flytte fra studiestedet eller for ikke å flytte hvor som helst i landet. Hvilke regler gjelder og hvilken praksis følges ved søknad om særplass i turnustjenesten?

Særplass i turnustjenesten

Anbefalte artikler