Nytt om navn

Artikkel

God presentasjon av nyreforskning

Sabine Maria Leh hedres for sin forskningspresentasjon. Foto Den norske patologforening

Den norske patologforening har for første gang delt ut en pris for beste forskningspresentasjon på foreningens årsmøte. Patolog Sabine Maria Leh (f. 1957) stakk av med prisen på 10 000 kroner, i konkurranse med 16 andre.

Leh fikk prisen for arbeidet Pirfenidone og candesartan har en nyrebeskyttende effekt ved kronisk anti-glomerulær-basalmembran glomerulo nefritt i rotter. Studien, som er publisert i tidsskriftet Nephrology Dialysis Transplantation, er gjennomført i samarbeid med Øyvind Vaagnes, Terje Forslund og Bjarne M. Iversen ved nyreforskningsgruppen ved Haukeland Universitetssjukehus.

Sabine Maria Leh, som er utdannet i Kiel, har praktisert ved Gades Institutt i Bergen siden 1997 og har nyrepatologi som spesialfelt. Ved hjelp av forskningsmidler fra Helse Vest vil hun forske videre på nyresvikt i årene fremover.

Onkologisk pris

Anne Sofie Furberg (f. 1969) har fått Onkologisk Forums pris for unge forskere for sin forskning på livsstil, hormoner og risiko for bryst- og livmorhalskreft.

Furberg, som til daglig arbeider ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge, har deltatt i et forskningsprosjekt i samarbeid med bl.a. Ullevål universitetssykehus, Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret, Inger Thune og flere amerikanske forskere. I en oppfølgingsundersøkelse av norske kvinner har Furberg funnet en sammenheng mellom HDL-kolesterolnivå og risiko for brystkreft, skriver kreft.no. Kombinasjonen av overvekt etter overgangsalderen og lavt nivå av HDL-kolesterol ser ut til å øke risikoen. Lavt HDL-nivå er markør for en tilstand som kjennetegnes av bl.a. forstyrrelser i østrogenbalansen. Forskerne mener østrogen spiller en viktig rolle ved brystkreft. Resultatene fra studien er publisert i Journal of the National Cancer Institute (J Natl Cancer Inst 2004; 96: 1152 – 60).

Furberg disputerte tidligere i år ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø med en avhandling om risikofaktorer for kreft i bryst og livmor med fokus på overvekt, ifølge universitetets nettavis. Onkologisk Forums pris for unge forskere er på 25 000 kroner.

Dr. Ragnar Mørk legats pris

Mouldy Sioud (f. 1957) ved Avdeling for immunologi, Det norske radiumhospital, er tildelt dr. Ragnar Mørk legats pris for 2004 for å ha oppnådd viktige resultater gjennom lang og utmerket forskning. Prisen deles ut for fjerde gang og har som mål å fremme forskning ved Det norske radiumhospital. Mouldy Sioud får prisen på 200 000 kroner for sitt arbeid med ribozymer og siRNA og hvordan disse molekylene er nyttige verktøy i studier av genfunksjoner, skriver Radiumhospitalet på sine nettsider. Hans forskningsgruppe har nylig påvist endogene antisenstranskripter som regulerer aktiviteten av humane gener.

Ny direktør i Forskningsrådet

Arvid Hallén (f. 1950), som har vært konstituert direktør i Norges forskningsråd, er nå ansatt i stillingen. Tidligere direktør Christian Hambro sa opp sin stilling våren 2004.

Arvid Hallén er utdannet sosiolog og kommer fra stillingen som divisjonsdirektør i Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet. I perioden 1995 – 2003 var han direktør for Forskningsrådets område Kultur og samfunn. Han har også tidligere vært instituttsjef ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Kamp mot prostitusjon

Kvinnerettsprisen for 2004 gikk til Berit Schei. Foto Tidsskriftet

Berit Schei (f. 1950), professor i kvinnemedisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinske fakultet i Trondheim og leder for voldtektsmottaket ved St. Olavs Hospital, har fått anerkjennelse for sitt arbeid mot prostitusjon og for kvinners helse. Nylig mottok hun den nyopprettede Kvinnerettsprisen for 2004. Prisen deles ut av Samarbeidsgruppen for 25. november, FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, skriver Universitetsavisa.

Berit Schei mener blant annet at horekunder bør kriminaliseres. Professoren etablerte Center for Voldtægtsofre ved Rigshospitalet i København for fire år siden, hun var sentral i et regjeringsoppnevnt utvalg som utarbeidet Retten til et liv uten vold (NOU 2003: 31), og hun har nylig vært medisinsk representant i en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet. Gruppen skulle blant annet se på ulike måter å lovregulere prostitusjon på.

Anbefalte artikler