Sykmelder stadig færre

Nytt fra nett
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykefraværet gikk ned fra 8 ,1 til 6,5 % fra tredje kvartal 2003 til tredje kvartal 2004. Det legemeldte fraværet har gått ned 23 % i forhold til samme tid i 2003.

  Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. – Dette er en klart positiv utvikling som viser at arbeidet med et inkluderende arbeidsliv når frem, mener trygdedirektør Arild Sundberg. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten mener at også en holdningsendring hos legene har vært med på å snu utviklingen i sykefraværet.

  Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 7,4 til 5,7 %, mens det egenmeldte sykefraværet var uforandret på 0,7 %. Det legemeldte sykefraværet utgjør om lag 90 % av det totale sykefraværet. Det var nedgang i sykefraværet i alle aldersgrupper for både kvinner og menn.

  Det legemeldte sykefraværet har gått ned 16,1 % siden tredje kvartal 2001, det året da avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått. Nedgangen har vært størst for virksomheter som tegnet avtale tidlig, ifølge Rikstrygdeverket.

  1.7. 2004 innførte regjeringen nye sykmeldingsregler med sterkere forankring av sykefraværsarbeidet på arbeidsplassen og med krav til større aktivitet i sykmeldingsperioden. Nå kan man se en dreining mot mer bruk av gradert sykmelding. Aktiv sykmelding utgjør en mindre andel av sykefraværet i 2004 enn i 2003, mens andelen gradert sykmelding er høyere.

  – De nye sykmeldingsreglene, sammen med en holdningsendring hos legene, har gitt positive utslag i sykefraværet, mener arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

  Det var igjen nedgang i det legemeldte sykefraværet i alle fylker. Størst nedgang var det i Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Finnmark var likevel fortsatt det fylket med høyest sykefravær med 6,9 %, og Rogaland lå fortsatt lavest med 4,3 %.

  – Utviklingen i sykefraværet viser en gledelig reduksjon. Det egenmeldte sykefraværet er ikke gått ned, mens det legemeldte er sunket med 23 %. Årsaken til dette er trolig at IA-arbeidet har utløst et kulturskifte i arbeidslivet, hvor arbeidstakere, -givere og legene spiller mye bedre på lag, sier Kjell Maartmann-Moe, leder i Alment praktiserende lægers forening til Legeforeningens nettsider.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6848

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media