Historieløst salg?

Sindre Gunleiksrud Om forfatteren
Artikkel

Salget av 22 mål skog i Voksenkollen Eiendom AS har fått oppmerksomhet i mediene (1). Stiftelsen Soria Moria gir ikke overskudd (2, 3). I en slik situasjon er det helt klart fornuftig å forsøke å kvitte seg med gjeld, for eksempel ved å selge unna litt skog. Problemet her er at skogen i 1979 ble kjøpt under forutsetning av at den skulle brukes til institusjonsformål.

Jeg håper generalsekretær Terje Vigen har anledning til å komme med et bedre forsvar enn det som presenteres i Klassekampen: «Men vi har ikke søkt å gjøre noe ulovlig» (4). Mitt skjønn sier at det som selges som en bolig, allerede bør være regulert til bruk som bolig. Her fant salget sted før noen omregulering var vedtatt (5). Det kan se ut som om formålet er å lirke, lokke og lure, til en omregulering er på plass (6).

Anbefalte artikler