Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Fra redaktøren

Michael Bretthauer
Charlotte Haug

Leder

Brev til redaktøren

Tale Litleré Bjerknes
May-Britt Moser

Rettelse

Marius Rehn
Hans Morten Lossius

Kommentar

Jon Schumann-Andersen
Rasmus Lossius
Karl O. Nakken
Eylert Brodtkorb

Originalartikkel

Arne K. Andreassen
Einar Gude
Ole Geir Solberg
Thor Ueland
Vegard Bruun Wyller
Lars Aaberge
Erik Thaulow
Gaute Døhlen

Oversiktsartikkel

Karl O. Nakken
Eylert Brodtkorb
Oliver Henning
Karl O. Nakken

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Mirza Jusufovic
Lars Thomassen
Anette Storstein
Svein Rotevatn
Sverre Lehmann
Ulrike Waje-Andreassen
Christian Georg Lund

Kronikk

Irene Øyeflaten

Medisinsk historie

Internasjonal medisin

Medisinsk etikk

Språkspalten

Andreas Austgulen Westin
Elin Johanne Hansteen Strøm
Lars Slørdal

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Eylert Brodtkorb
Jan C. Frich
Per Vaglum
May Brit Lund
Anna Luise Kirkengen
Jon Arne Søreide
Arne Johan Norheim
Sverre Halvorsen
Elling Ulvestad
Magne Nylenna
Stein Knardahl
May Brit Lund

Aktuelt i foreningen

Knut E. Braaten
Lise B. Johannessen
Ellen Juul Andersen
Anders Taraldset

Intervjuet

Helen Brandstorp

Oss imellom

Gunn Marit Seberg