Informativt om kreft – skrevet for våre pasienter

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mukherjee, Siddhartha

  The emperor of all maladies

  A biography of cancer. 571 s, ill. New York, NY: Scribner, 2010. Pris USD 30

  ISBN 978-1-4391-0795-9

  Forfatteren, som er onkolog ved Columbia University, har gått løs på oppgaven å skrive kreftens dystre livshistorie for publikum i sin alminnelighet. Boken har vakt atskillig oppmerksomhet og ble av New York Times Book Magazine rangert blant de ti beste bøkene utgitt i 2010.

  Forståelsen og behandlingen av kreftsykdom blir belyst i hovedsak ved å følge utviklingen av kjemoterapi ved leukemi. Kirurgisk onkologi omtales gjennom skiftende oppfatninger om behandling av brystkreft. Stråleterapi gis lite omtale. Med de utvalg som er gjort, har forfatteren lyktes med å gi et godt innblikk i forståelsen og behandlingen av kreft til ulike tider like frem til våre dager. Historien handler om vitenskapelig kreativitet og dristighet, men også om blindspor, konflikter og motarbeiding. Forfatteren belyser hvordan nyskapende samarbeid har gitt gode resultater fra en start basert på enkeltindivider som forente vitenskapelig nysgjerrighet med klinisk praksis. Leseren får innsikt i de nødvendige offer som pasientene har gjort underveis, for at det skulle være mulig å vinne ny kunnskap som etter hvert har brakt kreftbehandlingen dit vi er i dag.

  Mukherjee skriver at vi kan kvitte oss med kreft bare i den grad vi kan frigjøre oss fra grunnleggende fysiologiske prosesser som vekst, aldring, regenerasjon, tilheling og reproduksjon. Kreft har økt i forekomst og som dødsårsak i den vestlige verden som følge av endring i sykdomspanorama og økende levealder, mens sykdommen i land med lite utviklet helsevesen ikke er blant de ti vanligste dødsårsakene. Han viser hvordan det var nødvendig å skape interesseorganisasjoner som kunne fungere som bindeledd mellom forskning og klinisk onkologi og helsepolitikk.

  Mot slutten av boken er det gjort rede for hvordan molekylærbiologi og kreftgenetikk har åpnet nye behandlingsmuligheter i form av målrettet molekylær terapi. Kreftbehandlingens historie er kort og fylt av noen store nyvinninger og mange skuffelser. Forfatteren peker på at den gamle drømmen om å løse «kreftens gåte» en gang for alle ikke er realiserbar. Snarere dreier det seg om ustanselig videreutvikling for å forbli på det samme stedet, fordi kreftsykdommen endrer egenskaper som svar på behandling.

  Temaene skifter mellom historie, anekdoter og vitenskapelig kunnskap på en måte som kan virke usystematisk. Forfatteren oppnår med det, og ved et betydelig fortellertalent, å fange leserens interesse og bygge opp en spenning som gjør boken lettlest uten at det går ut over det faglige innholdet. Det er 69 sider med noter og referanser med et omfattende register til slutt.

  Dette er medisinsk journalistikk på høyt nivå. Dersom dette skal være kunnskapsnivået for våre pasienter, er det like greit å ha lest boken. Ingen er uberørt av temaet kreft. For helsepolitikere vil boken bidra med nøktern informasjon som kan være nyttig for fremtidige veivalg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media