Rettferdig tilgang til traumeforskning.

Rettelse Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 669

  I Tidsskriftet nr. 7/2011 s. 669 skulle det i denne kommentaren under oppgitte interessekonflikter stått:

  Oppgitte interessekonflikter: Forfatterne er ansatt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som finansierer og garanterer økonomisk for Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Hans Morten Lossius er redaktør i dette tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media