Rettferdig tilgang til traumeforskning.

Marius Rehn, Hans Morten Lossius Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 669

I Tidsskriftet nr. 7/2011 s. 669 skulle det i denne kommentaren under oppgitte interessekonflikter stått:

Oppgitte interessekonflikter: Forfatterne er ansatt i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som finansierer og garanterer økonomisk for Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. Hans Morten Lossius er redaktør i dette tidsskriftet.

Anbefalte artikler