()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  At kvinner har behov for psykiatrisk hjelp etter provosert abort, kan skyldes økt sykelighet forut for aborten.

  Det har lenge vært en bekymring at indusert abort er assosiert med en økt forekomst av psykisk sykdom hos kvinner, men det er uvisst om abort øker risikoen for psykiatriske problemer.

  I en dansk populasjonsbasert studie med data fra perioden 1995 – 2007 har man nylig undersøkt denne sammenhengen (1). Kvinner som fikk utført sin første abort, hadde oftere oppsøkt hjelp for psykiske problemer forut for aborten sammenliknet med dem som gjennomførte sin første graviditet (insidensrate 14,6 versus 3,9 per 1 000 personår). Sykeligheten var stabil etter abort, men det var en signifikant økning i antall kvinner som søkte hjelp for psykiske plager etter fødsel. Kvinnene som hadde født, oppsøkte slik hjelp særlig i de første månedene. Det var ikke holdepunkter for at provosert abort i seg selv øker behovet for psykiatrisk hjelp.

  – Tidligere studier har vist motstridende resultater hva gjelder mulig økt psykiatrisk sykelighet knyttet til provosert abort, sier overlege i psykiatri Gunnar Morken ved St. Olavs hospital. I motsetning til de fleste andre studier bygger denne studien på et mye større og mer representativt materiale.

  – Det er kjent at behovet for psykiatrisk behandling er økt i tilknytning til fødsel. Studien viser at helsepersonell må forsøke å fange opp og behandle psykiatriske symptomer hos nybakte mødre, og at kvinner må sikres nødvendig støtte og avlastning etter en fødsel. Det er all grunn til å tro at forholdene i Danmark og Norge er ganske like og at resultatene fra studien også er gyldige hos oss, sier Morken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media