()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For få pasienter tilbys operasjon for sykdommen normaltrykkshydrocephalus, også kalt voksenvannhode. Nå kan en ny undersøkelsesmetode føre til at flere får behandling.

  Voksenvannhode er en av de få årsakene til demens som effektivt kan behandles. Sykdommen gir langsomt innsettende ustøhet, demens og urinlekkasje, og behandlingen er shuntoperasjon – der cerebrospinalvæsken dreneres fra hjernen til bukhulen.

  – Ingen har visst sikkert hvor vanlig sykdommen er, og ingen har vært enige om hvordan disse pasientene skal utredes, sier overlege og spesialist i nevrologi Are Brean.

  I sin avhandling har han funnet en sannsynlig forekomst på 5,5 per 100 000 innbyggere per år, mens bare 1 per 100 000 innbyggere blir behandlet for sykdommen per år i Norge.

  – Det er dermed grunn til å tro at vi opererer for få, sier Brean.

  Han har sett på mulige strategier for utredning av sykdommen. Det viser seg at en ny metode for analyse av hjernens trykk målt lumbalt ofte kan erstatte målinger foretatt direkte i hjernen hos disse pasientene.

  – Den nye metoden for lumbal trykkmåling predikerer shuntrespons bedre enn de tradisjonelle metodene og kan derfor brukes til å forutsi hvem som vil bli bedre av behandling, sier Brean.

  Metoden er ikke like god som målinger direkte i hjernen, men den gjør at langt flere pasienter kan utredes ved sine lokale nevrologiske avdelinger istedenfor å måtte innlegges i nevrokirurgiske spesialavdelinger.

  – Dette gir en lavere terskel for utredning av de demenspasientene der man mistenker normaltrykkshydrocephalus. På den måten kan det være med på å sikre at de rette pasientene blir behandlet, sier Brean.

  Ordforklaringer

  Shuntoperasjon: Innsetting av drensrør til hjernens ventrikkelsystem. Drensrøret (shunten) legges under huden og drenerer overskuddsvæske, vanligvis til fri bukhule.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media