()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av sterile hansker under prøvetaking for blodkultur kan halvere forekomsten av falskt positive resultater.

  Kontaminering av blodprøver for blodkulturer er ikke uvanlig og fører til ytterligere prøver, unødvendig antibiotikabruk og økte kostnader. I en koreansk studie ble 64 underordnede leger ved et stort sykehus randomisert i to grupper: den ene skulle alltid bruke sterile hansker under prøvetaking for blodkultur, mens den andre skulle bruke slike hansker bare når det ble ansett å være nødvendig (1). Hver 14. dag ble instruksjonen for hver gruppe byttet om (kryssforsøk).

  I løpet av studieperioden på seks måneder ble det påvist kontaminering i langt færre prøver ved rutinemessig bruk av sterile hansker. For sannsynlige kontaminanter var forekomsten henholdsvis 0,5 % og 0,9 % (p = 0,007). Når mulige kontaminanter ble tatt med, var forekomsten henholdsvis 0,6 % og 1,1 % (p = 0,009).

  – Studien viser at rutinemessig bruk av sterile hansker reduserer forekomsten av falskt positive blodkulturer, sier professor Peter Gaustad ved Mikrobiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Prøvene ble tatt av underordnede leger med varierende erfaring, og selv om forekomsten av kontaminering var lav, var det stor spredning mellom legene. Det er verdt å merke seg at forekomsten av kontaminering var langt lavere enn forventet ut fra tidligere studier. Dette kan skyldes en Hawthorne-effekt, der legenes punksjonsteknikk ble forbedret av studieopplegget.

  I Norge gjøres de aller fleste prøvetakinger for blodkultur av bioingeniører, som vanligvis har lengre erfaring og mer trening med prosedyren enn leger og sykepleiere. For alle gruppene vil nok god instruksjon, opplæring og oppfølging være nyttig for å kvalitetssikre gode prøvetakingsprosedyrer. Dette vil være vel så viktig som bruk av sterile hansker, sier Gaustad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media