Anbefaler ny ordning som erstatter turnus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens landsstyre går inn for en ny ordning for klinisk praktisk tjeneste til erstatning for dagens turnustjeneste.

  Resolusjonen som ble vedtatt på Legeforeningens landsstyremøte understreker at en ny tjeneste må bidra til et felles faglig fundament og sikre breddekompetanse og helsetjenesteforståelse. En søknadsbasert ordning må utredes nærmere.

  «Turnustjenesten er en sentral del av det norske kvalifiseringsløpet for leger. Tjenesten skal sikre klinisk breddekompetanse og helsetjenesteforståelse og bidra til å gi leger i Norge et felles faglig fundament. Dette må fortsatt ivaretas med en tjeneste som inneholder ett år i sykehus, fortrinnsvis med vekt på indremedisin og kirurgi, og 1/2  år i allmennmedisin og som særlig gir erfaring med akutte tilstander. Systematisk supervisjon og veiledning må sikres.

  De nyutdannede legene har hittil valgt tjenestested på bakgrunn av trekningsnummer. Ordningen har bidratt til å sikre god legefordeling til hele landet.

  Konsekvensene av å endre dette til søknadsbasert opptak er omfattende og er ikke tilstrekkelig utredet.

  Dersom en nasjonal søknadsbasert ordning innføres, må denne sikre legedekningen i alle helseforetak og kommuner.

  Det må foreligge nasjonale kriterier og prosedyrer som sikrer søkernes faglige kompetanse, språk- og kommunikasjonsferdigheter. Tjenesten bør organiseres slik at den sikrer forutsigbarhet både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

  Myndighetene har ansvaret for å legge til rette for kvalitet og praktisk gjennomføring av denne tjenesten, og et overordnet ansvar for en god og rettferdig legefordeling.»

  Resolusjonen ble enstemmig vedtatt. Den er tilgjengelig på: www.legeforeningen.no/id/173880.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media