()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Epilepsi

  Epilepsi

  Enkelte pasienter med temporallappsepilepsi kan fortelle om religiøse opplevelser under og etter anfall. Personer med epilepsi har økt risiko for depresjon, og samtidig depresjon øker risikoen for at epilepsibehandling ikke har effekt. Et EU-direktiv innebærer endrede helsekrav for førerkort ved epilepsi.

  Endrede helsekrav for førerkort ved epilepsi

  Epilepsi og religion

  Epilepsi og depresjon

  Etikk ved innføring av nye behandlingsmetoder

  Etikk ved innføring av nye behandlingsmetoder

  Ved Oslo universitetssykehus har flere pasienter med medfødt hjertefeil blitt behandlet med perkutan kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff. Behandlingen var ikke vurdert i en regional etisk komité på forhånd. Oppfattes ordningen med slike komiteer som et hinder for innføring av nye behandlingsmetoder ved relativt sjeldne sykdommer?

  Etikkvurdering ved innføring av ny behandling

  Perkutan kateterbasert innsetting av kunstig pulmonalklaff ved medfødt hjertefeil

  Bedret behandling ved pulmonal hypertensjon

  Bedret behandling ved pulmonal hypertensjon

  Pulmonal arteriell hypertensjon kan oppstå som komplikasjon til bindevevssykdom, medfødt hjertelidelse, portal hypertensjon og hivinfeksjon, men kan også være idiopatisk. Tilstanden kan i dag behandles med legemidler som bedrer hemodynamikk, lindrer symptomer og reduserer dødelighet.

  Behandling av idiopatisk pulmonal arteriell  hypertensjon

  Er legen alltid helt objektiv ved sykmelding?

  Er legen alltid helt objektiv ved sykmelding?

  Folketrygden har klare regler for hva som skal til for å bli sykmeldt. Regelverket tyder på en overdreven tro på helsevesenets evne til å avgjøre om funksjonsnedsettelse skyldes objektiv sykdom. I hvilke grad er sykmelding basert på subjektive vurderinger?

  Subjektivitet ved sykmelding

  En psykiatri uten bruk av belter

  En psykiatri uten bruk av belter

  I 1933 sluttet Island i stor grad med mekaniske tvangsmidler ved psykiatrisk behandling. Flere somatiske terapiformer som ble introdusert på denne tiden, ble avvist. Denne «myke arven» preger fortsatt mye av dagens psykiatri i landet.

  Beltefri psykiatri på Island

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media