()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å legge til proteasehemmeren boceprevir ved behandling av hepatitt C omtales som et stort terapeutisk gjennombrudd.

  Behandlingen av hepatitt C-virusinfeksjoner er blitt mer effektiv de siste årene. Likevel oppnår mindre enn halvparten av pasientene med genotype 1-infeksjoner varig respons etter behandling med pegylert interferon og ribavirin. To nye studier har nå vist meget lovende resultater av tilleggsbehandling med proteasehemmeren boceprevir (1, 2).

  Begge studiene omfattet fire ukers innledende behandling med pegylert interferon og ribavirin for å redusere virusmengden og dermed forebygge resistensutvikling mot boceprevir. Blant tidligere ubehandlede pasienter ga behandling med pegylert interferon og ribavirin alene i 44 uker varig respons hos 40 %. Med boceprevir som tilleggsbehandling i 24 og 44 uker økte andelen til henholdsvis 67 % og 68 % (1). I den andre studien førte 44 ukers behandling med pegylert interferon og ribavirin til varig respons hos 21 % blant pasientene med tidligere behandlingssvikt, mens tillegg av boceprevir i 34 og 44 uker ga respons hos henholdsvis 59 % og 66 % (2).

  – Dette er viktige og gode studier, sier overlege Svein Arne Nordbø ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital. Selv om begge studiene viste en svært god tilleggseffekt av boceprevir, er det grunn til å merke seg at mange av pasientene utviklet anemi, sier han.

  En tilleggsbehandling med fire kapsler tre ganger daglig over lang tid er dessuten en praktisk utfordring, sier Nordbø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media