()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Angiotensin II-antagonist påvirket ikke forekomsten av vaskulær sykdom og død ved atrieflimmer.

  Personer med atrieflimmer har økt risiko for akutte kardiovaskulære hendelser. Kan behandling med angiotensin II-antagonisten irbesartan redusere denne risikoen?

  I en ny multisenterstudie var om lag 9 000 pasienter med permanent atrieflimmer eller med minst to atrieflimmeranfall de siste seks månedene inkludert (1). I løpet av studieperioden var det ingen forskjeller i forekomsten av hjerneslag, hjerteinfarkt og død mellom pasienter randomisert til irbesartan eller placebo. Det samme gjaldt sykehusinnleggelse pga. hjertesvikt. Plagsom hypotensjon forekom oftere i irbesartangruppen (1).

  – Denne studien har en robust design og har gitt viktige funn, sier overlege Jan Pål Loennechen ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital. Irbesartan reduserte ikke forekomsten av kardiovaskulære hendelser hos pasienter med atrieflimmer når andre risikofaktorer var adekvat behandlet. Dette er overraskende, ettersom atrieflimmer er en sterk prediktor for slike hendelser og ettersom ACE-hemmere og angiotensin II-antagonister har vist effekt i andre studier ved aterosklerotisk sykdom. Irbesartan påvirket heller ikke risikoen for residiv av atrieflimmer. Dette passer med andre randomiserte studier, men passer dårlig med angiotensinets teoretiske rolle ved atrieflimmer og tidligere metaanalyser av mindre kliniske studier.

  Studien viser nødvendigheten av store randomiserte kliniske studier selv der teoretiske betraktninger, eksperimentelle studier og metaanalyser virker overbevisende, sier Loennechen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media