LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Artikkel

Ti spørsmål til legepresident Hege Gjessing om lønn og hva en god pasient er

Hege Gjessing, nyvalgt president i Legeforeningen, har besvart ti spørsmål i Aftenposten. Ett av spørsmålene er: Du er nesten 40 år, og leder for Yngre legers forening. Hvor lenge anser legene seg selv som unge? Gjessing svarer: Ylf er et navn på en yrkesforening som er 100 år, og det gjenspeiler nok ikke alder, men er en betegnelse på medlemmer som ikke er spesialist på en sykdom ennå. Og gjennomsnittsalderen for å bli spesialist er 41 år. Hege Gjessing tiltrer 1. september.

Aftenposten 30.5. 2011

Fornøyd med legen

Ni av ti nordmenn er fornøyd med behandlingen de får hos legen, viser en fersk opinionsundersøkelse som Legeforeningen står bak. Samme spørsmål er med jevne mellomrom stilt siden midt på nittitallet. Resultatet viser at pasientene er mer tilfredse i dag enn for 15 år siden. – Leger strekker seg langt for å gjøre en god jobb. Derfor er resultatet oppløftende, sier presidenten i foreningen Torunn Janbu.

Bergens Tidende 24.5. 2011

Sykehuslegenes jubileumsvisjon

På de 125 årene som er gått siden Legeforeningen ble etablert, har sykehuslegen kommet stadig nærmere pasienten, blitt mer menneskelig og flinkere til å kommunisere. Men samtidig blir hun også mer utilgjengelig, skriver Aftenposten på lederplass. Vi håperLegeforeningen snarest mulig bryter ned tallene over legenes pasientrettede tid slik at vi får bilde av situasjonen ved det enkelte sykehus, skriver de.

Aftenposten 26.5. 2011

Kutter 500 millioner, trenger 17 milliarder

Ansatte vil stoppe sykehusfunksjonen i Oslo. Oslo universitetssykehus sliter med å spare 500 millioner kroner, men anslår at de vil trenge nær 17 milliarder kroner for å lykkes med å samle gigantsykehuset. Foretakstillitsvalgt for Legeforeningen Aasmund Bredeli, mener de langsiktige byggeplanene og de akutte sparekravene må ses i sammenheng. Ifølge Bredeli er det å samle sykehuset under færre tak en forutsetning for å klare å spare penger på driften.

Aftenposten 26.5. 2011

Anbefalte artikler