Interessant, men lite nyttig

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stone, Gene

  Hemmeligheten til folk som aldri blir syke

  232 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2011. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-05-40967-5

  Boken er dedikert alle dem som jobber for et helsevesen som er like opptatt av å forebygge som å helbrede sykdom. Leserkretsen er trolig mer «hvermandsen» enn fagfolk og helsepersonell. Den amerikanske forfatterens intensjon synes å være å gi innblikk i mer eller mindre særegne hemmeligheter for å bevare helse og å unngå sykdom.

  Boken er innbundet, trykt i god kvalitet, har figurer og faktabokser som sammen med relativt kortfattede og oversiktlige kapitler gjør den lettlest. Oversiktlig stikkordsregister gjør det mulig å finne frem til avgrensede elementer i de enkelte helsehemmelighetene som omtales.

  I innledningen forsøker forfatteren å rettferdiggjøre det valget som er gjort med hensyn til hva som har kommet med. Hoveddelen består av 25 helsehemmeligheter som målbæres gjennom enkeltpersoner som har levd sine liv i sterk tro på at akkurat deres levemåte har bidratt til at de har bevart helsen og er blitt gamle uten å ha vært plaget med sykdom. De utvalgte helsehemmelighetene faller i hovedsak i tre hovedkategorier: kosthold, aktivitet og livsstil.

  Kalorireduksjon og plantebasert kosthold er rimelig omforent ut fra allmenn medisinsk kunnskap. Systematisk bruk av urtemedisin, C-vitamin, hvitløk, ølgjær, probiotika og et pH-balansert kosthold er også gjenkjennelig innenfor norsk standard av alternativ kosttilrettelegging. Mer sært er nok avgiftningskosthold, det å spise skitt, og at kyllingsuppe er en helt vesentlig bestanddel av kostholdet.

  Treningsterapi, løping, vektløfting, stretching og yoga er også allmenngyldige helsehemmeligheter som det heller ikke er kontroversielt å slutte seg til som gode helseråd. På samme måte er det å ha en positiv innstilling, fri religionsutøvelse, frihet fra stress samt en daglig middagslur slett ikke å forakte som interessante helsefremmende tiltak. Helseråd som å sørge for gode gener eller ha tilhørighet til jordens blå soner, er nok vanskeligere å etterleve.

  På mange måter presenterer boken et variert sett av livsråd som den interesserte leser nok vil finne underholdende å lese om. Den praktiske medisinske nytten av en slik bok vil vel imidlertid være begrenset. Forfatteren uttaler seg også temmelig skråsikkert om nærmest enhver påstand, og innholdet preges av løsaktig omgang med forskning og evidensbegrepet. Svært mange helseråd presenteres som vitenskapelig bevist uten at det noe sted i teksten er ført opp en eneste referanse.

  Personlig opplevde jeg boken som interessant, men dessverre ikke særlig nyttig for meg som forsker eller lege. I en norsk medisinsk setting vil jeg hevde at flere av bøkene om kjerringråd og alternativ medisin i Norge vil tilføre mer nyttig kunnskap enn denne boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media