Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Orkidéprisen til Einar Arvid Svendsen

  Orkidéprisen til Einar Arvid Svendsen

  Landsrådet i Leger i vitenskapelige stillinger (LVS) besluttet å tildele professor og overlege Einar Arvid Svendsen (f. 1945) ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus årets orkidépris for fremragende innsats for å fremme interessene til leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge.

  Svendsen tok medisinsk embetseksamen ved Universität Basel i 1972, fikk norsk legeautorisasjon i 1973, tok doktorgraden i 1981 ved Universitetet i Tromsø og ble godkjent spesialist i patologi i 1981. Siden 1980 har han vært ansatt ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, der han var prosektor og overlege fra 1990 og professor og overlege ved henholdsvis Gades institutt og Avdeling for patologi.

  Einar Svendsens innsats for leger i vitenskapelige stillinger er som tillitsvalgt i mer enn 20 år, først for Overlegeforeningen og senere for Leger i vitenskapelige stillinger. Som tillitsvalgt har han ivaretatt interessene til mange leger i vitenskapelige stillinger som har kommet i konflikt med sin arbeidsgiver. Hans evne til å lytte og ivareta er blitt meget høyt verdsatt av alle som har tatt kontakt med ham for å få hjelp.

  Allmennlegeprisen 2011 til Regin Hjertholm

  Allmennlegeprisen 2011 til Regin Hjertholm

  Fastlege Regin Hjertholm (f. 1960) fra Bergen fikk årets allmennlegepris under Allmennlegeforeningens landsrådsmøte i mai 2011.

  Hjertholm tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1986, ble godkjent spesialist i allmennmedisin i 1994 og har vært fastlege ved Eidsvåg legekontor i Bergen siden 1990.

  Prisen fikk han for arbeidsinnsatsen han har lagt ned innen forbedring av datajournalverktøy i allmennpraksis. Han har arbeidet i årevis for å forbedre fastlegenes elektroniske journaler.

  Et utdrag av komiteens begrunnelse for tildeling av prisen gjengis her: «Årets allmennlege ble nominert av mange forslagsstillere. Det er skrevet om han på internett at han har jobbet parallelt som lege og kunstner siden studietiden. Erfaringen fra de «ikke kunstneriske miljøer» har gitt inspirasjon til det kunstneriske uttrykk. Særlig gjennom møtet med og innblikket i mange menneskers liv, som han har fått gjennom arbeidet som allmennpraktiker.

  Men det aller viktigste er hans oppriktige indignasjon og engasjement når han støter på systemer som ikke funker.

  Han har i en årrekke vært en ildsjel som på eget initiativ har lagt ned en meget stor arbeidsinnsats innen forbedring av datajournalverktøy i allmennpraksis. (…) Hans arbeid er nå konkretisert bl.a. i EPJ-løftet, og hans utrettelige engasjement har bidratt til at det er blitt etablert en gruppe allmennleger som forsøker å bidra i dette viktige arbeidet. Han har tatt fatt i hverdagens datautfordringer. Utfordringer som de fleste av oss andre bare sitter og håper at noen andre gjør noe med!»

  Nordlandsdoktern 2011

  Nordlandsdoktern 2011

  Erik Waage Nielsen (f. 1961) og Knut Tore Lappegård (f. 1956) ved Nordlandssykehuset i Bodø er begge kåret til Nordlandsdoktern 2011. Prisen får de for sitt mangeårige engasjement for å få til et tilbud for medisinstudentene i Bodø.

  Høsten 2009 var tilbudet på plass med de første 12 studentene, og medisinstudentene ved Universitetet i Tromsø har dermed mulighet til å ta 5. og 6. studieår i Bodø. Universitetet i Tromsø har i samarbeid med Nordlandssykehuset økt kapasiteten i forhold til klinisk undervisning ved å tilby både teoretisk og klinisk undervisning i tilknytning til Nordlandssykehuset.

  I mai 2011 ble Erik Waage Nielsen og Knut Tore Lappegård kåret til Nordlandsdoktern 2011 under en festmiddag i Nordland legeforening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media