God bok om stress på jobben

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lundberg, Ulf

  Cooper, Cary L.

  The science of occupational health

  Stress, psychobiology and the new world of work. 167 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 35

  ISBN 978-1-4051-9914-8

  Forfatterne har lang erfaring som forskere på stressrelaterte helseproblemer i arbeidslivet. Begge er psykologer med spesiell interesse for sammenhengen mellom psykologi og biologi. Boken er en lettlest gjennomgang av eldre og nyere psykobiologisk forskning med relevans for arbeidshelse. Arbeidslivet har endret seg dramatisk bare på de siste hundre årene. Samtidig er vi biologisk sett de samme som for hundre tusen år siden. Hvordan tilpasser vi oss?

  Det gamle arbeidslivet var preget av primærnæringene og industrien. Det lever videre, og mange steder i verden er skader og fysisk overbelastning fortsatt de største utfordringene. I vår del av verden gjelder dette stadig færre yrker. For oss er det et større problem at eksponeringen for internasjonal konkurranse får mange til å tro at arbeidervernet er en gammeldags bremsekloss i «det moderne arbeidsliv». Det ropes på «fleksibilitet» – skiftende arbeidstid, skiftende arbeidsoppgaver, maksimal produktivitet og minimal trygghet. Men menneskene som skal delta i arbeidslivet er ikke ubegrenset fleksible og tilpasningsdyktige. Resultatet kan være at svært mange unge ikke slipper inn i arbeidslivet i det hele tatt og at de som er sluppet inn ikke henger med, men må gi opp lenge før forventet pensjonsalder. De fleste har erfart at mental og fysisk helse blir påvirket av utrygge arbeidsforhold. Boken gir oppdatert kunnskap om mekanismene bak helseproblemene.

  For bedriftsleger og andre som vil overtale arbeidslivets ledere til å prioritere arbeidshelse høyere, kan denne boken være til god hjelp. Den forteller med eksempler fra forskning og praksis hvordan arbeidsorganisasjonen kan stimulere til innsats og god helse, men også skape negativ stress, helseproblemer og lav produktivitet. Det er ikke bare dem som står lavest på stigen som er utsatt. Også ledere opplever utrygghet og svekket motivasjon i et arbeidsliv preget av stadig nedbemanning, omorganisering og konkurranseutsetting.

  Boken bygger på flere tiårs forskningstradisjon, ikke minst fra Sverige. Det gjør den høyst relevant også for norske lesere. En del av de helsefremmende prinsippene som forfatterne anbefaler ble skrevet inn i den norske arbeidsmiljøloven alt ved revisjonen i 1977, slik som arbeidstakers rett til medvirkning, innflytelse og forutsigbarhet. Boken gjør det så å si biologisk forståelig hvorfor denne reguleringen av arbeidslivet, sammen med en sosialpolitikk som prioriterte økonomisk trygghet ved sykdom og arbeidsløshet, har vært viktig for norsk folkehelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media