Høy perinatal mortalitet

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  FNs tusenårsmål nr. 4 er å redusere barnedødeligheten med 2/3 fra 1990 til 2015. Skal man oppnå dette, må dødsfall i nyfødtperioden reduseres.

  På verdensbasis dør mer enn hvert tiende barn før fylte fem år. Vanlige anslag tilsier at 40 % av disse dødsfallene skjer i perinatalperioden. Flere nye studier bekrefter høy perinatal mortalitet: I en studie fra Bangladesh var den 60 per 1 000 svangerskap (1), i en annen studie fra Zambia var den 49 per 1 000 (2) og i en ugandisk studie var den 41 per 1 000 (3). I disse studiene regnet man med dødfødsler og dødsfall innen sju (Uganda) eller 28 dager (Bangladesh og Zambia) etter fødsel.

  Særlig rett etter fødselen er dødeligheten høy. I studien fra Bangladesh døde 2,8 % (862 av 30 899) av alle levendefødte innen én uke, i Zambia døde 2,4 % (81 av 3 421) første uke, mens tilsvarende tall i Uganda var 2,2 %. En liknende studie fra Burkina Faso (4) viste tidlig neonatal mortalitet på 2,7 % (23 av 864 levendefødte).

  Enkelte grupper har ekstra høy risiko. I studien fra Burkina Faso (4) var f.eks. neonatal mortalitet blant tvillinger så høy som 289 per 1 000 levendefødte (11 av 38). Studien fra Uganda (3) viste at førstegangsfødende hadde sjudoblet risiko for dødfødsel. Samme studie viste dessuten at ingen av de perinatale dødsfallene rammet barn av mødre som sov under myggnett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media