()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fornøyd med legen

  Fornøyd med legen

  Befolkningen er tilfreds med behandlingen de får hos legen. Det viser en opinionsundersøkelse tatt opp i forkant av landsstyremøtet.

  Ni av ti er helt eller delvis fornøyd. – Dette er hyggelig, sier president Torunn Janbu. – Det er avgjørende for oss leger at befolkningen er tilfreds med behandlingen de får. Leger strekker seg langt for å gjøre en god jobb, og da er slike tilbakemeldinger en oppmuntrende indikasjon på at vi lykkes. I tillegg er det inspirerende for et videre godt arbeid, sier Janbu.

  – Mange sykehusleger arbeider under omfattende omstillinger og fastlegene får stadig flere oppgaver. At så mange uttrykker at de er fornøyd er en tydelig tilbakemelding om at pasientarbeidet uansett er blitt prioritert, sier presidenten.

  Det høye tallet bør også være en klar beskjed til de myndighetsorganer som jobber med utvikling av fastlegeordningen. Arbeidet må bygge på det vi vet fungerer godt i dag slik at folk fortsatt kan få god hjelp av fastlegen, sier hun.

  Endrede kursretningslinjer

  Endrede kursretningslinjer

  Etter en livlig og engasjert debatt vedtok landsstyret å endre kursretningslinjene som følger:

  «Kursretningslinjene endres slik at det er mulig for samtlige fagmedisinske foreninger å ha utstilling av medisinsk teknisk utstyr ved flere, større kursarrangementer per år. Sentralstyret delegeres å vedta de konkrete endringer i kursretningslinjene».

  Resolusjoner

  Resolusjoner

  Landsstyret vedtok flere resolusjoner, blant annet om nasjonal sykehusplan, samhandlingsreformen (kommunal medfinansiering) og statusrapport. Resolusjonene er publisert på www.legeforeningen.no/id/173880.0

  OVERLEGENs jubileumsnummer

  OVERLEGENs jubileumsnummer

  Norsk overlegeforening feiret nylig 50-årsjubileum. I den forbindelse ble vårnummeret av medlemsbladet OVERLEGEN viet foreningens første 50 år. Ole Berg fra helseadministrasjonsstudiet ved Universitetet i Oslo har skrevet om utvikling av overlegerollen, mens leder av Legeforeningens forskningsinstitutt har en artikkel om hvordan overlegene har det, hvor mye vi jobber, trener, røyker og drikker. Videre har tidligere ledere og sekretariatsledere vurdert sine perioder i Ofs ledelse. Bladet er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/asset/51932/1/51932_1.pdf

  Papirversjon kan bestilles hos edith.stenberg@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media