Interessant om Brand

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hagen, Erik Bjerck

  Ibsens Brand

  Resepsjon, tolkning, kontekst. 340 s. Oslo: Vidarforlaget, 2010. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-7990-100-6

  Ibsens Brand er en antologi som omhandler det dramatiske diktet Brand som ble utgitt i 1866. Boken inneholder en innledning og 11 kapitler og er redigert av litteraturviteren Erik Bjerck Hagen ved Universitetet i Bergen. Til sammen ti forfattere og litteraturforskere har bidratt. Kapitlene er organisert under tre overskrifter: Resepsjon, Tolkning og Kontekst. Vi kjenner Brand som en ung prest med en sterk kallstanke. Han mener at kristendommen er blitt utvannet og krever at tro og liv må henge sammen, og at viljen må være det bærende i menneskers liv. Doktoren spiller en sentral rolle i Brand og er en av dem som går i rette med den steile presten og formaner ham om å være human. «Human! Ja, dette slappe Ord», repliserer Brand.

  I innledningskapitlet gjør Bjerck Hagen rede for de ulike hovedretningene i hvordan lesere har oppfattet og vurdert Brand: Lesninger som er heroiserende, lesninger som har sympati med Brand, men som vektlegger hans tragiske feil, kristne lesninger som fordømmer hans hovmod, kritiske lesninger og komiske lesninger. Det er interessant at stykket stadig fremtvinger ulike tolkninger, og Bjerck Hagen konkluderer: «Forbausende få av spørsmålene som har ridd debatten, er nå nærmere noen løsning; forbausende mange engasjerer uavkortet.» Brand er en tekst som pendler mellom komedie og tragedie, og denne sjangerblandingen bidrar til å gjøre teksten mer kompleks og mer åpen for ulike tolkninger, mener Bjerck Hagen. De øvrige bidragene omhandler bl.a. oppsetninger av Brand, hvilken plass stykket har hatt i skolen, viljesproblemet, Brands visjoner, etiske perspektiver og betydningen av landskap og landskapsbeskrivelser i stykket. I tillegg er det tre fortolkninger av stykket i lys av nyere teori.

  Antologien er godt forankret i litteraturen og byr på interessant og spennende lesning. Bidragene kan leses uten litteraturfaglig bakgrunn, og de gir leseren et mer reflektert forhold til Brand som litterær skikkelse, og til de ulike måtene man kan forstå ham på. Man får øynene opp for subtile hentydninger, metaforer og symbolikk. Jeg kan anbefale boken for alle som er interessert i Henrik Ibsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media