Døden på dansk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thomsen, Jørgen L.

  Om døden

  339 s, tab, ill. København: FADL, 2011. Pris DKK 350

  ISBN 978-87-7749-585-4

  Døden er en gåte. Noen velger å holde døden på en armlengdes avstand, så godt som mulig. Andre velger å «danse med døden», enten litterært, eksistensielt eller gjennom akrobatiske valg i eget  liv. For mange er nok døden et slags eksistensielt referansepunkt, om enn kanskje ubevisst for de fleste til hverdags. Tanken utfordres. Hos mange vil dette åpne for de store spørsmål omkring tro, tvil og håp – først og fremst håp for og mening med dette livet vi lever nå.

  Målgruppen for denne boken er det brede publikum, men kanskje spesielt alle som er i en helsefaglig utdanning, slik forlaget formulerer det. Redaktøren er professor i rettsmedisin i Odense, og de fleste andre bidragsytere kommer fra samme miljø. Men det er også bidrag fra et par onkologer, en psykolog, en bedemann og fra pårørende.

  De 30 kapitlene er stort sett velskrevne, og selv om språket er dansk, så er det ikke vanskelig å få med seg fakta. En bred tematikk blir belyst: gravskikker, rettsmedisinsk obduksjon, bedemannens arbeid, palliativ behandling, hva vi dør av, samt arv og testamente. Redaktøren selv bidrar med bl.a. et kapittel som omhandler rettmedisinerens egne tanker om døden, et om samtale med pårørende og avskjed med den døde, og et eget kapittel om dødens etikk. Han har noe viktig å fortelle, og han skriver godt.

  De tema som tas opp er aktuelle og det formidles mye faktakunnskap med tilhørende nyttige kommentarer fra forfatterne. Noe overlapping er vel ikke til å unngå. Selv om mye er felles i de skandinaviske land, er det åpenbart at boken først og fremst er nyttig i Danmark. Ikke bare pga. lovverk og forskrifter, men også grunnet seder og skikker i og utenfor institusjoner og i samfunnet generelt.

  Hele boken preges av den rettsmedisinske bakgrunnen som flertallet av forfatterne har, men det er likevel ingen lærebok i rettsmedisin. Forfatterne forsøker å belyse mange fasetter rundt døden. Forventningene til en bok om døden er store. Kanskje et bidrag fra en allmennlege, kirurg, traumekirurg, sykepleier, jordmor, en hjemvendt soldat fra Afghanistan, en prest, en polititjenestemann/-kvinne eller en kriminaljournalist kunne vært på sin plass?

  Layouten er litt traust, med få figurer/illustrasjoner. Litteraturreferansene er minimale og samlet på vel en side bakerst. Stikkordsregisteret er bra. Papiret er solid og velegnet for hyppige konsultasjoner.

  Boken bidrar med viktig kunnskap og er relevant for helsefaglige utdanninger, men også for en rekke andre utdanningssøkende som skal arbeide med mennesker, liv og død.

  Døden på dansk er greit nok, men jeg ville foretrekke et møte med døden mellom to permer på norsk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media