()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og gjester fra inn- og utland fylte salen under Legeforeningens jubileumsmarkering.

  Etter åpningen var det tapaslunsj i Operaens foajé. Her er Torunn Janbu i samtale med Ramin Parsa-Parsi fra Den tyske…
  Etter åpningen var det tapaslunsj i Operaens foajé. Her er Torunn Janbu i samtale med Ramin Parsa-Parsi fra Den tyske legeforening. Foto Thomas Barstad Eckhoff

  Nåværende og tidligere president, representanter fra det politiske liv, universitetene, organisasjoner, Verdens legeforening og yngre leger holdt hilsningstaler til jubilanten.

  – 125 år kan ses på både som et øyeblikk og som en evighet. Sett i forhold til legekunstens historie og tilblivelsen av de grunnleggende legeetiske verdier blir det mer som et øyeblikk. Sett i lys av de samfunnsmessige endringer, og den medisinske og teknologiske utvikling som har funnet sted i disse 125 årene er det mer som en evighet, sa tidligere president, konstituert assisterende helsedirektør Hans Petter Aarseth i sin tale. – Jeg regner med at foreningen fortsatt vil ta sitt samfunnsansvar på største alvor og bidra gjennom gode prosesser slik at vi får gode løsninger som er til gavn for pasientene og samfunnet, men også for legene, sa han.

  – Legeforeningen har vært en viktig samfunnsaktør for å bedre helsen til nordmenn i alle disse årene. Fagutvikling og kvalitet har vært essensielt hele veien. Det har gjort oss til en sterk fagforening. Jeg er stolt av å være lege, jeg er stolt av mine kolleger og av foreningen, sa president Torunn Janbu.

  Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie gratulerte Legeforeningen.

  – Legenes sterke stilling er først og fremst et resultat av det gode arbeidet som leger rundt i landet gjør i møte med pasientene hver eneste dag. Men det har også sammenheng med at Legeforeningen gjennom 125 år har jobbet systematisk for å sikre god kompetanse og høy etisk standard blant leger. Foreningen stiller alltid opp for Stortinget med innspill av høy kvalitet og bidrar med sin kompetanse, sa han.

  – Møtet mellom pasient og lege står sentralt i dagens legerolle og vil gjøre det også i fremtiden, sa stipendiat Ragnhild Øydna Støen.

  Dekan Stig A. Slørdahl, NTNU hilste på vegne av de fire medisinske fakultetene. – Vi er glad for at Legeforeningen har blitt en drivkraft for å styrke akademisk medisin og medisinsk forskning, sa han.

  Sangere og dansere ved Operaen skapte en musikalsk og vakker ramme om arrangementet med «Mephistos serenade», «Casta diva» og duetten «Bess, you is my woman now» fra Porgy and Bess mens danserne fremførte «Soveromsscenen» fra balletten «Romeo og Julie» til stor beundring og begeistring. Komikeren Brede Bøe gjorde stor suksess i Thorvald Stoltenbergs skikkelse.

  Hilsningstalene kan leses på www.legeforeningen.no/jubileum

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media