Legeforeningen under okkupasjonen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legene tilpasset seg ikke uten videre alle nyordninger fra de nye makthaverne. Da Innenriksministeriet i den nye forvaltningsstrukturen 17.9. 1941 bestemte at Den norske lægeforening fra da av skulle endres til Norges legeforbund medførte dette at de aller fleste leger meldte seg ut av foreningen, og det ble truffet forholdsregler om å fortsette Legeforeningens arbeid i det skjulte. I forståelse med sentralstyret ble det skapt en ny hemmelig organisasjon. Det ble også innledet samarbeid med tilsvarende organisasjoner fra andre yrkesgrupper. Arbeidsmåten var utsendelse av paroler. Den anonyme gruppen som engasjerte seg i dette hemmelige arbeidet takket legestanden for den måten den hadde opptrådt på under krigen gjennom en hilsen i det første frie Tidsskrift for den norske lægeforening som kom ut 1.1. 1945.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media