()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Under gjengis en kasuistikk fra en originalartikkel i Tidsskriftet nr. 3/1936. Det redegjøres for tre typer bendelorm, deres utbredelse og smittemåte (Tidsskr Nor Lægeforen 1936; 56: 125 – 30). Omkring Østersjøen er det en type som trenger to «dyrepassasjer» for å utvikles. Eggene svømmer i brakkvann, slukes av en liten krepseart og utvikles til første larvestadium. Krepsene er føde for gjedde, laks, sik – hos disse utvikles neste stadium. Ved inntak av utilstrekkelig stekt eller kokt fisk kan mennesker få i seg larvene. Dagfinn Elstads drøfting av tilfellet avsluttes med en påminnelse om at man selv ikke på Vestlandet kan være trygg: «Med pt.s uttømmelser er store mengder bendelormegg tømt i ferskvann (Sauda-elven). Hvis dette gav støtet til nye tilfelle av botriocephalus latus vilde det være interessant, om ikke akkurat ønskelig.»

  Fra Sauda sykehus. (Overlæge Jul. Riddervold).

  Fra Sauda sykehus. (Overlæge Jul. Riddervold).

  Et tilfelle av Botriocephalus latus i Norge.

  Et tilfelle av Botriocephalus latus i Norge.

  Av Dagfinn Elstad.

  Av Dagfinn Elstad.

  Vår pt. var en 44 år gammel gift kvinne, født i Nord-Sverige i nærheten av Luleå. (...) Pt. har stort sett alltid vært frisk. Hun har flere ganger vært på besøk i Sverige siden hun flyttet til Norge. Siste gang var på forsommeren 1935. Hun opholdt sig da hos venner og slektninger i Stockholm. Omkring sankthans blev hun invitert til sin bror for å nyde festmåltid på en sending fra hjemtrakten. Sendingen bestod av saltet sik der regnes som en delikatesse. (Hun oplyser at fisken saltes sterkt i 14 dager, vannes så ut og spises omtrent som vår spekesild.)

  Ca. 2 måneder etter dette, lenge etter tilbakekomsten til Norge, begynte hun å føle sig noget uvel. Hun hadde stadig følelse av sult, ofte som sugende smerter i epigastriet. (…) Ca. 1 måned senere i slutten av september oppdaget hun plutselig en lengere kjede av bendelormledd i avføringen. Med minnene fra barndomstraktene, forskrekket ikke dette henne synderlig; men da det i de følgende 14 dager flere ganger viste sig bendelormledd i avføringen besluttet hun å søke læge. Hun blev straks innlagt i sykehuset til ormkur. (…)

  Til utdrivelse av ormen benyttet man sig av følgende kur: Efter at pt. 1 dag hadde stått på lett kost, fikk hun om morgen en kopp kaffe med 0,20 veronal. 1/2 time senere 8 gr. extractum filicis utrørt i ca. 400 gr. kokt lunkent vann. 3 timer senere fikk hun 2 pil. ap. fort. Ca. 3 timer etter dette kom en svær avføring, i hvilken man fant en bendelorm av lengde 8,15 m. Ormen viste det karakteristiske billede av en botriocephalus latus. I ormen tynneste del (vel hårtykt) fantes mikroskopisk en knoppformet avslutning, hodet. Deler av ormen blev sendt til Gades patologiske institutt, som bekreftet diagnosen.

  I utstrykningspreparatet fra fæces kunde ingen egg sees; men ved anvendelse av koncentrasjonsmetode1 påvistes disse i rikelig mengde. Pt. var meget kvalm det første døgn efter kuren, men reiste efter 2 døgn fornøiet hjem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media