Behandle oss som eldre piloter!

Einar Skatteboe Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 8/2011 tar Lars Tjensvoll for seg temaet eldre leger og lisens (1) etter at det har vært debatt om dette i Tidsskriftet i lengre tid (2 – 6). Etter hans mening bør det av forsvarlighetshensyn være en øvre aldersgrense for legers autorisasjon – slik det for eksempel er for piloter og yrkessjåfører og bilførere generelt. Han hevder at veitrafikkloven stopper yrkessjåfører når de er 75 år. Deretter må de ha legeattest. Vanlige bilførere må ha helseattest etter fylte 70 år. Piloter og flygeledere stoppes når de er 65 år uansett helsetilstand. Så føyer han til: Hva gjør leger annerledes enn disse?

Nå er det bare slik at:

  1. yrkessjåførene mister ikke førerkortet sitt

  2. piloter mister ikke flysertifikatet sitt, de kan fortsatt fly så mye de lyster – til privat bruk

  3. den vanlige bilfører får beholde sitt førerkort etter «bestått» legesjekk

Akk ja, hadde vi bare blitt behandlet som disse! Lars Tjensvoll hevder det er naturlig at vi leger mister autorisasjonen når vi blir 75 år, men at vi unntaksvis kan få lisens til fortsatt praksis forutsatt at vi ikke lider av demens, nevrologisk sykdom, symptomgivende kreft, psykiatrisk sykdom, synsforstyrrelse og annet som kan påvirke vår vurderingsevne (en utenkelig tilstand hos leger under 75 år).

Jeg gikk innom et apotek for å be om 8 ml Sofradex øredråper. Det var tre dager etter jeg hadde fylt 75 år. Med klar røst ble jeg gjort oppmerksom på at jeg var fratatt min autorisasjon, så de kunne dessverre ikke hjelpe meg. 18. mars var jeg fullt tilregnelig, uten demens, psykiatrisk sykdom, symptomgivende kreft, nevrologisk sykdom eller synsforstyrrelse. To dager etter tilhørte jeg tydeligvis minst én av disse kategoriene. Jeg ble nemlig 75 år 19. mars.

For ordens skyld: Dette angår ikke retten til å kunne drive praksis med tilskudd eller å være ansatt på institusjon ol. Dette handler om retten til å kunne ta ut medisiner til eget bruk. Slik det til privat bruk er tillatt for pilotene å kjøre fly og yrkessjåførene å kjøre bil.

Anbefalte artikler