()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dagfinn Falch ble født i Vestvågøy 5. oktober 1934. Han ble cand.med. i 1963, spesialist i klinisk kjemi i 1980 og dr.med. i 1981 med avhandlingen Radionuclid techniques in studies of cardiac performance and circulatory changes during antihypertensive treatment. Senere ble han også spesialist i nukleærmedisin. Han hadde en allsidig legetjeneste og betydelig forskningsaktivitet.

  I 1987 kom han til Bærum sykehus der han bygde opp Seksjon for nukleærmedisin. Etter kort tid ble han avdelingssjef på Sentrallaboratoriet. Dagfinn la grunnlaget for sertifisering og akkreditering av avdelingen. Han var flink til å ha kontakt med brukerne av laboratoriet og besøkte disse regelmessig for å informere og for å bli informert. Dagfinn la stor vekt på forskning og la derfor til rette for at legene ved laboratoriet kunne beholde kontakten med forskningsmiljøene de kom fra ved Rikshospitalet.

  For oss var han først og fremst avdelingssjef slik en avdelingssjef bør være. Han hadde visjoner for egen avdeling, for Bærum sykehus og for helsevesenet. Han satte tydelige mål. Han var en eminent strateg og nådde målene sine. Han involverte sine medarbeidere og utfordret oss kontinuerlig til å løfte blikket og tenke fremover. Selv etter at han ble pensjonist var han visjonær, og han hadde alltid med seg nye tanker som han ville diskutere når han kom på besøk. Stille og myndig spurte han: «Hvor vil dere at avdelingen skal være om fem år?» Han fortsatte derved å utfordre oss til alltid å tenke fremover. Visjonene til Dagfinn var forankret i solid medisinsk fagkunnskap, interesse og kunnskap om samfunnet generelt samt et sterkt ønske om å forbedre.

  Dagfinn var fra Nord-Norge og han søkte tilbake dit når han hadde anledning. Derfra hadde han sitt syn på naturen, på arbeidet og på mennesket. Han var staut og alvorlig, men smilet satt løst og han var lett å få nær kontakt med. Hans gjestfrihet var stor. Han delte med seg av sin kunnskap om fag, om samfunnet og om de beste fiskeplassene. Miljøet var han opptatt av, og han holdt flere ganger foredrag om effekten av klimaendringer på havstrømmene, isen ved polene osv., men først etter å ha satt seg grundig inn i litteraturen på området. Det gikk ikke an å være uberørt av hans foredrag.

  Dagfinn var opptatt av kultur, både musikk, litteratur og billedkunst. Regelmessig gikk han på konserter, og han satte pris på lokale kulturelle initiativ. Etter at han ble pensjonist fulgte han forelesninger på universitetet.

  Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om at vår tidligere sjef, Dagfinn Falch, var gått bort. Våre tanker går til Inger og barn og barnebarn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media