Aldersgrense for autorisasjon bør fjernes

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Norske leger står i en særstilling i Europa. Vi har en helt spesiell ordning. Vi mister ikke bare autorisasjonen, men også spesialiteten, sa Rolf Schøyen, leder i Eldre lægers forening til landsstyret.

  En svært fornøyd Rolf Schøyen etter landstyrets vedtak. Foto Lise B. Johannessen
  En svært fornøyd Rolf Schøyen etter landstyrets vedtak. Foto Lise B. Johannessen

  – Det er underlig at vi i Norge skal ha en spesiell regel. Vi kan ikke basere oss på udokumentert synsing. Dagens lov bygger på nettopp dette. Vi må basere oss på dokumentasjon og fakta. Er det grunnlag for å opprettholde en aldersgrense for fortsatt å inneha autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved fylte 75 år, var noen av spørsmålene som ble stilt under debatten.

  – Biologi og kronologi henger ikke alltid sammen. – Kronologisk alder er ingen god målestokk for fysiologisk alder. All tidsbegrensning knyttet til alder må fjernes. Det må være fokus på systemer som fanger opp uegnede leger, uansett alder. Alder sier ikke om man er egnet eller ikke som leger, ble det sagt.

  Eldre lægers forening ba i brev til sentralstyret februar 2011 om landsstyrets behandling av spørsmål knyttet til bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning ved fylte 75 år. Saken har vært på høring i organisasjonsleddene. De 23 høringsuttalelsene viser at organisasjonsleddene var delt i synet på dette. Et flertall av høringsinstansene går imot å fjerne aldersgrensen, mens et knappere flertall mener aldergrensen bør heves, enten som et primært eller subsidiært standpunkt, men det er også flere organisasjonsledd som mener at aldergrensen bør forbli 75 år. Noen organisasjonsledd peker også på at det bør innføres strengere krav til å opprettholde kompetanse og tilknytning til arbeidslivet, både for eldre leger og generelt for alle leger. Størst tilslutning fikk forslaget om å fjerne gebyret knyttet til søknad om å beholde autorisasjonen.

  Det ble en engasjert og grundig debatt om spørsmålet knyttet til tap av autorisasjon. Debatten endte med at landsstyret med stort flertall vedtok følgende resolusjon:

  Landsstyret mener det ikke er grunnlag for aldersgrense for autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, og Legeforeningen skal arbeide for å få aldersgrensen fjernet.

  Spørsmålet om å fjerne aldersbegrensningen for leger ble behandlet i Stortinget i februar 2011.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media