m2012/5
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar
Originalartikkel
Medisinen i bilder

Pyonefrose

Noe å lære av
Kronikk
Medisinsk historie
Internasjonal medisin
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Aktuelt i foreningen
Intervju
Kuriosa
Oss imellom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media