Raskere utbetaling fra fondene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et nytt saksbehandlingssystem for utdanningsfondene gir raskere og bedre service.

  – Etter at leger har måttet vente inntil et par måneder på å få utbetalt refusjoner fra Utdanningsfond II og III, er ventetiden redusert betraktelig. Et nytt saksbehandlingssystem sikrer raskere og bedre behandling av søknadene. Ventetiden er redusert til ca. én uke. Men i perioder med stor pågang av søknader, kan den være noe lenger, forteller seksjonssjef i Økonomi- og administrasjonsavdelingen Einar Espolin Johnson.

  – Utdanningsfondene har fått mye positiv tilbakemelding fra stønadsmottakere etter at saksbehandlingssystemet ble tatt i bruk, delvis på grunn av raskere utbetaling enn tidligere, men også fordi kommunikasjonen og oversiktligheten har blitt bedre, sier han.

  Tidligere måtte fondene returnere ufullstendige søknader, og kommunikasjonen foregikk per post. Nå skjer den per epost, og kan også gjøres via SMS når det er hensiktsmessig. Sammen med melding om at utbetaling har funnet sted, følger et bilag med spesifisert oversikt over utbetalingen.

  – Utdanningsfondene mottok i 2011 ca. 15 000 søknader om refusjon av kursutgifter, og i enkelte perioder av året kan det være opptil 200 søknader per dag. Et slikt antall søknader fordrer effektiv administrasjon. Nå har sekretariatet altså fått på plass et system som gir mulighet for en servicegrad som søkerne uttrykker tilfredshet med, sier Johnson.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media