()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen. Tips oss på informasjon@legeforeningen.no

  Skal vurdere behov for sosiale diagnoser

  Skal vurdere behov for sosiale diagnoser

  Sentralstyret vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se på ulike sider ved sykmelding ved arbeidsuførhet som følge av livsbelastninger. Samfunnsdebatt omkring sykmelding etter traumer og ved sorg og konflikter har reist spørsmål om behovet for å endre regelverk og/eller praksis av kodegrunnlaget for sykmelding for å oppnå mest mulig ensartet praksis og unngå uønsket bruk av diagnose. Gruppen bes blant annet å vurdere om det trengs sosiale diagnoser for å beskrive arbeidsuførhet i forhold til sykepenger, og ev. hvilke fordeler og ulemper dette vil medføre.

  Gruppen vil bestå av to representanter fra Norsk forening for allmennmedisin og én fra henholdsvis Norsk trygdemedisinsk forening, Norsk psykiatrisk forening og Allmennlegeforeningen.

  Turnusrådet

  Turnusrådet

  For perioden 18.1. 2012 – 31.12. 2013 er følgende oppnevnt som medlemmer av turnusrådet: Inge Glambek Overlegeforeningen (leder), Anja Fog Heen og Arne Carlsen, begge Yngre legers forening, Svein Steinert, De medisinske fakultetene, Linda Øglend Rørtveit, Allmennlegeforeningen, Ellen B. Pedersen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid og Bjørg Bakke og Kjersti Elisabeth Styren, begge Norsk medisinstudentforening.

  Solstrandkurset 2012

  Solstrandkurset 2012

  Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin ønsker velkommen til sitt årlige kurs på Solstrand Hotel & Bad i Os utenfor Bergen 21. – 25. 5. 2012. Uken består av et klinisk emnekurs i akuttmedisin og et klinisk emnekurs i psykiatri.

  Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema er sendt per epost til medlemmene i de to foreningene. Opplysninger om kurset kan leses på www.legeforeningen.no/nfa

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media