Praktisk i Norge?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Winthereik, Morten

  Heerwagen, Henrik

  Praktisk praksis

  3. utg. 256 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 400

  ISBN 978-87-7749-575-5

  Forfatterne innleder med at boken er en livline for spesialistkandidaten i allmennmedisin, ikke i form av å være en klassisk lærebok i faget, men ved å gi praktiske råd om hvordan man kan gripe an ulike allmennmedisinske problemstillinger. Dette er tredje utgave av Ole Nordlands klassiske verk, som kanskje er kjent i Danmark, men ikke fullt så kjent i Norge?

  Det er to deler: en innledningsdel og en del om årsaker til at man søker lege. Innledningen omhandler generelle trekk ved allmennpraksis, bl.a. legerollen, journalføring, selvstendig næringsvirksomhet, klagesaker og noen praktiske tips om mammapalpasjon, rektaleksplorasjon og gynekologisk og nevrologisk undersøkelse. I andre del er kontaktårsaker, symptomer eller lokalisasjoner, diagnoser og problemer listet opp alfabetisk. Lengden varierer fra en tredels side om emnet adopsjonsattest til ti sider om diabetes.

  Selve boken er knall gul, ikke innbundet, og den spesifikke emnedelen har alfabetet skrevet i yttermargen, med markering på aktuell bokstav, slik at det skal være lett å slå opp. Overskriftene på de ulike emnene er ikke alltid logiske. Et eksempel er Hormoner til overgangsalderen. Dersom jeg skulle ha slått opp i stikkordregisteret, ville jeg sett etter «menopause» eller «overgangsalder». Overgangsalder finnes ikke i stikkordregisteret, og for «menopause,» vises det kun til sidene om blødningsforstyrrelser, ikke til hormonell behandling. Dette er en svakhet, men kan løses ved at leseren gjør seg godt kjent med innholdsfortegnelsen. Der har forfatterne listet opp alle emnene alfabetisk.

  Under flere emner er det rammer i beige. I en slik ramme kan det f.eks. være ramset opp hvilke kliniske og supplerende undersøkelser som bør gjennomføres ved icterus, eller hvilke spørsmål man må huske på ved henvendelser om kjønnssykdommer. Forslag til medikamentelle tiltak er skrevet inn i knallgule, og dermed lett synlige, reseptfigurer med konkrete råd om medikament, dosering og varighet.

  Boken er dansk, og innholdet er tilpasset danske forhold. Enkelte steder har forfatterne brukt forkortelser, slik som PLO og UTH, uten at jeg kan se at disse er forklart. Jeg kan gjette meg til hva de muligens står for, men en lærebok bør være entydig og ikke skape rom for usikkerhet. De fleste legemidlene har samme navn som i Norge, men ikke alle. Det trygdemedisinske avviker også noe fra norske forhold.

  Tittelen lyver ikke. Dette er en praktisk og konkret bok som leger under utdanning i allmennmedisin kan ha god nytte av i sin daglige praksis. Men er den praktisk i Norge? Vi har blant annet Legevakthåndboken og Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Sistnevnte er mye mer omfattende, og dermed tidkrevende å lese, men den er elektronisk og oppdateres jevnlig. Den inneholder også referanser, noe jeg savner i Praktisk praksis. Legevakthåndboken er også mer omfattende og tar med informasjon tilpasset norske forhold.

  Alt i alt synes jeg dette er en praktisk og fornuftig bok som jeg vil anbefale til leger som skal jobbe i Danmark.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media