Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Helse Vests kvalitetspris 2012 til Halvor Næss

  Helse Vests kvalitetspris 2012 til Halvor Næss

  Halvor Næss (f. 1957), overlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, er tildelt Helse Vests kvalitetspris for å ha utviklet et slagregister.

  Kvalitetsprisen gis som et ledd i Helse Vests kvalitetssatsing, en pris som tildeles en eller flere personer som har bedret kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Prisen – 100 000 kroner og et kunstverk – ble delt ut på Helse Vests årlige kvalitetskonferanse som i år ble avholdt i slutten av januar i Stavanger.

  Næss tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1984 og ble godkjent spesialist i indremedisin i 1993, i nevrologi i 1998 og tok doktorgraden i 2004 med avhandlingen Cerebral infarction in young adults in Western Norway.

  I 2006 opprettet Næss et register kalt NorStroke, et nyskapende register for slagpasienter, som han siden har driftet og videreutviklet til å levere datamateriale til både kvalitetsarbeid og forskning.

  I begrunnelsen for tildelingen sa juryen blant annet at Halvor Næss er en drivkraft og inspirasjonskilde.

  Selv er Næss forbløffet over resultatet. – Målet mitt med å opprette databasen var å fortsette med slagforskningen fra doktorgraden min, men det viste seg raskt at registeret også ga informasjon til å øke kvaliteten på mange områder innenfor slagbehandling, sier han, ifølge nettsiden til Haukeland universitetssykehus.

  – Behandlingsmetodene for slag har endret seg mye de siste årene, og datamaterialet i NorStroke har gjort det mulig å studere pasientforløp og evaluere effekten av behandling som blir gitt. Registeret har videre vært basis for en lang rekke vitenskapelige arbeid, så ulike faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, medisinstudenter og en økonom har benyttet slagdatabasen til forskning, fortsetter han.

  Næss har også vært aktiv i utviklingen av kvaliteten på slagbehandling nasjonalt. Han har blant annet ledet arbeidet med nasjonale retningslinjer for forebygging av hjerneslag. Også her har informasjon fra NorStroke vært sentral. I tillegg har han publisert 16 vitenskapelige artikler med slagregisterdata de tre siste årene.

  Yngve Mikkelsen direktør for Medisinsk divisjon ved Ahus

  Yngve Mikkelsen direktør for Medisinsk divisjon ved Ahus

  Yngve Mikkelsen (f. 1965) er ansatt som direktør for Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus. Han tiltrer i stillingen 1.4. 2012, idet han overtar stillingen etter Ivar Thor Jonsson (f. 1968) som har vært konstituert som direktør, mens Jonsson blir avdelingssjef for Onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus.

  Mikkelsen kommer fra stillingen som regional medisinsk direktør og teamleder for Pfizer i Europa og Canada.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Pécs i Ungarn i 1991 og ble godkjent spesialist i anestesiologi i 2003.

  Mikkelsen har dessuten en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og arbeider ved Cranfield School of Management med pågående forskning på aspekter relatert til medisinske beslutninger.

  Han har hatt flere verv som tillitsvalgt, fra 2001 til 2004 var han vise-president i Den norske legeforening, og fra 2002 til 2004 var han også leder av Yngre legers forening (Ylf). Han har også vært daglig leder for bedriftshelsetjenesten ved Oslo Akutten medisinske senter og Omnia sykehus og medisinske senter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media