()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et trenings- og støtteprogram for å oppdage vold i nære relasjoner førte til en stor økning i antall oppdagede tilfeller.

  Vold i nære relasjoner kan ha alvorlige helsekonsekvenser, men mange klinikere mangler trening i å identifisere ofre for mishandling. Britiske forskere har nylig evaluert virkningen av å gi trening og støtte til allmennpraksiser for å identifisere kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner (1).

  I studien ble 24 legesentre randomisert til intervensjon, mens 24 legesentre utgjorde en kontrollgruppe. Intervensjonen besto bl.a. av to totimers undervisningssesjoner for klinikere, automatiske påminnelser i elektronisk pasientjournal for å spørre om voldsmisbruk og informasjon om rutiner for henvisning.

  Antall henvisninger til tjenester for vold i nære relasjoner ett år etter fra legesentre med og uten intervensjon var henholdsvis 223 og 12. Antall noterte tilfeller av vold i nære relasjoner var henholdsvis 641 og 236. Forfatterne konkluderte med at trenings- og støtteprogrammet økte antall henvisninger og identifisering av kvinner som utsettes for vold i nære relasjoner.

  – Identifisering av vold er en forutsetning for å kunne iverksette spesifikke tiltak, sier Trond Heir, psykiater og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. – Denne studien bekrefter at økt oppmerksomhet mot vold kan gi store endringer i legers praksis. Forskerne undersøkte ikke om intervensjonen førte til bedre utfall for kvinnene, men vi vet at tiltak mot vold kan ha stor betydning for den som blir direkte utsatt eller lever med vold i familien. Hjelp til voldsutøveren er også aktuelt, sier Heir.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media