Rituell omskjæring er helsehjelp

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 2/2012 argumenterer Jan Helge Solbakk og medarbeidere mot at omskjæring kan være sykdomsforebyggende (1). De viser til studier om forekomst av hiv i Afrika som har påvist at den lavere forekomsten av hiv i deler av Afrika der man praktiserer omskjæring, snarere skyldes strengere seksualmoral og sosial kontroll av seksualiteten hos muslimske menn og kvinner (1).

  Imidlertid finnes det dokumentasjon på at rituell omskjæring er forebyggende. Blant annet påviser flere studier sammenheng mellom humant papillomvirus (HPV) og omskjæring av menn. I Sør-Afrika har det vært vist at omskjæring kan bremse spredningen av både hiv og HPV (2). I en studie fra Uganda viste forskerne at omskjæring av menn reduserer risikoen for at smitte med HPV-virus med omtrent en tredel, og at risikoen for å få genital herpes reduseres med over en firedel (3). En annen studie, utført i Uganda, viste at risikoen for å pådra seg herpes- virus 2 ble redusert med 28 % og risikoen for å få HPV-viruset ble redusert med 35 % etter omskjæring (4). Studien er uten tvil utført på ikke-muslimer, da deltakerne i studiet ble omskåret i voksen alder. Muslimer og jøder blir vanligvis omskåret i tidlig barnealder.

  Solbakk og medarbeidere hevder at (mutilerende) omskjæring er i strid med FN, EU, menneske- og barnerettigheter. Et internasjonalt forskerteam konkluderte imidlertid i 2007 etter studier særlig i Kenya og Uganda med at omskårne menn som har sex med en hivsmittet kvinne, i mindre grad blir smittet. FNs barnefond UNICEF tok konsekvensen av denne kunnskapen og anbefalte at gutter og menn i det sørlige og østlige Afrika skulle bli omskåret. I USA vurderte Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i 2009 om man skulle anbefale omskjæring av alle guttebarn for å forebygge hivsmitte (4).

  Solbakk og medarbeidere argumenterer for at omskjæring av guttebarn bør forbys på linje med kvinnelig omskjæring. Men kvinnelig omskjæring kan ikke sammenliknes med omskjæring av guttebarn. Omskjæring av kvinner er forbudt i de fleste muslimske land. Det er en gammel egyptisk tradisjon, som praktiseres av så vel kristne som muslimer i nordøstlige deler av Afrika.

  Flere studier tyder altså på at omskjæring har en forebyggende effekt, særlig med henblikk på HPV. Forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet omhandler kun en del av befolkningen i Norge (muslimer og jøder), som etter min mening bør få helsehjelp for å sikre at omskjæring av guttebarn skjer under forsvarlige forhold i det norske helsevesen.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media