Diagnostisering av tuberkulose i lavinntekts- og mellominntektsland

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  IGRA-tester påviser tuberkulosesmitte, men kan ikke brukes til å skille latent fra aktiv infeksjon.

  Diagnostisering av tuberkulose kan være utfordrende. Et tilskudd det siste tiåret er såkalte IGRA (interferon-gamma release assays)-tester, som påviser T-celler sensitivisert for m. tuberculosis. Testene er veletablert i utredningen av tuberkulose i høyinntektsland og regnes som mer spesifikke enn hudtest (Mantoux´ eller Pirquets prøve), men er kostbare. De fleste studier av IGRA er gjort i høyinntekstland, og resultatene er ekstrapolert til lavinntekts- og mellominntektsland. I mange av disse landene må man prioritere behandling av aktiv tuberkulose, men IGRA kan ikke skille aktiv infeksjon fra latent tuberkulose. Man vet også at tilstander som underernæring og hivinfeksjon, svekker påliteligheten til IGRA (1).

  En ny metaanalyse, som inkluderte 27 studier fra lavinntekts- og mellominntektsland, konkluderer med at IGRA ikke kan brukes til å diagnostisere aktiv tuberkulose i lavinntekts- og mellominntektsland (2). Blant hivpositive (844 pasienter) var sensitiviteten henholdsvis 76 % (95 % KI 45 – 92 %) og 60 % (95 % KI 34 – 82 %) for de to IGRA-testene; mens spesifisiteten var henholdsvis 52 % (95 % KI 40 – 63 %) og 50 % (95 % KI 35 – 65 %). Ved inklusjon også av hivnegative (590 pasienter) var spesifisitetenhenholdsvis 61 % (95 % KI 40 – 79 %) og 52 % (95 % KI 41 – 62 %), og det var ingen holdepunkter for at IGRA hadde bedre sensitivitet enn hudtest for å påvise aktiv tuberkulose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media