Enkel innføring i kosmetisk kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hasanbegovic, Emir

  Jønsson, Bo

  Plastikkirurgi

  En guide. 259 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 270

  ISBN 978-87-7749-615-8

  Målgruppen er primært personer som ønsker å gjennomgå kosmetisk plastikkirurgi, og som søker mer informasjon om prosedyrene. De mest vanlige kosmetiske behandlingene er enkelt beskrevet. Dette er ingen lærebok for kirurger, men den kan være nyttig for leger som ønsker å få noe mer kunnskap om mulighetene innen kosmetisk plastikkirurgi, f.eks. allmennpraktikere.

  At boken ikke gir annet enn en generell orientering innen kosmetisk plastikkirurgi er heller ikke å forvente da førsteforfatteren er nyutdannet lege fra 2010. Annenforfatter har erfaring som overlege fra plastikkirurgisk avdeling ved Rigshospitalet i København, og han har også flere års erfaring fra privat kosmetisk kirurgi.

  Boken er delt opp i tre deler hvorav den første og største delen består av en beskrivelse av de mest vanlige kosmetiske prosedyrene: ansiktskirurgi, brystoperasjoner og kroppsmodulerende inngrep. I tillegg er det egne kapitler for botox, «fillers», melkesyrebehandling, lipoinjeksjoner og laser. Alle kapitlene er bygd opp med hvem som vanligvis gjennomgår slike behandlinger, beskrivelse av prosedyrene, det postoperative forløpet og risikomomenter. Kapitlene er supplert med relativt lett forståelige illustrasjoner og bilder av pasienter, før og etter behandling.

  Begrensningen er at mange av de prosedyrene som blir angitt, ofte gjøres med alternative metoder enn det som er beskrevet og illustrert. Eksempelvis beskrives korreksjon av utstående ører bl.a. med en stor eksisjon av retroaurikulær hud samt retroaurikulære bruskprosedyrer, uten at man går inn på andre, kanskje vanligere minimale invasive prosedyrer. Likeledes er det f.eks. ingen differensiering av ansiktsløftingsprosedyrer. I beskrivelsen av etterforløpet angir forfatterne tekniske detaljer som bruk av dren, tidspunkt for suturfjerning og postoperative kontroller. Dette kan være veiledende, men her er det stor variasjon blant plastikkirurger. Avsnittene om risikomomenter, i form av blødning, infeksjon og arrdanning, kunne vært samlet i et generelt kapittel, og de spesifikke risikomomentene for hver prosedyre burde vært omtalt bedre i de enkelte kapitlene. Forfatterne burde f.eks. tatt med at proteseruptur er en komplikasjon som kan oppstå etter innleggelse av brystimplantat.

  I de to siste delene beskriver forfatterne erfaringer fra fire plastikkirurger og seks pasienter. Dette kan også være interessant lesning for etablerte plastikkirurger. De tar særlig for seg vurderinger i forkant av operasjonen. Pasientene som blir intervjuet, har fått gjennomført operasjon med brystimplantat, neseplastikk, ansiktsløfting, arrkorreksjon og fettsuging.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media