Kroniske sykdommer med politiske løsninger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stuckler, David

  Siegel, Karen

  Sick societies

  Responding to the global challenge of chronic disease. 352 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-957440-7

  I Sick societies henvender forfatterne seg til både medisinere og andre profesjoner med interesse for internasjonal helse og samfunnsmedisin. Innledningen og avslutningen passer for et bredere publikum, inkludert aktivister, pasientorganisasjoner og andre med interesse for feltet.

  Språket er lettfattelig, og man får raskt en god oversikt. Forfatterne innleder hvert kapittel med en faktaboks som presenterer hovedpunktene, og de avslutter kapitlene med en grundig oppsummering. I tillegg understreker de flere av hovedpoengene i tabellform, figurer og nøkkelpunkter. Avslutningsvis er det en litteraturliste med drøyt 700 referanser og et alfabetisk stikkordregister.

  Kroniske lidelser som hjerte- og karsykdommer, kreft, lungesykdommer og diabetes sto i 2010 for nesten 60 % av alle dødsfall i verden. Omtrent 80 % av disse dødsfallene skjedde i lav- og middelinntektsland, og kroniske sykdommer tar nå langt flere liv enn alle infeksjonssykdommer samlet. Først og fremst unge mennesker rammes, og utviklingen er eksplosiv: Om trenden fortsetter, vil sykeligheten og dødeligheten av kroniske sykdommer tredobles innen 2030.

  Forfatterne argumenterer sterkt for at kroniske sykdommer er et neglisjert område som nå utgjør den største trusselen for global helse. Likevel er disse sykdommene ikke inkludert i FNs tusenårsmål. Økt tilgjengelighet av tobakk, alkohol, salt, sukker og fett i kombinasjon med manglende fysisk aktivitet utgjør de viktigste årsaksfaktorene. Forfatterne diskuterer spesifikt utviklingen i raskt voksende økonomier som Kina, India, Brasil, Mexico og Sør-Afrika. Mer enn 20 % av barn i kinesiske og sørafrikanske byer er overvektige.

  Hvordan skal vi snu denne globale trenden? Forfatterne hevder at både problemet og løsningene er politiske mer enn rent medisinske, og de diskuterer bl.a. sosiale medier for å kunne oppnå endringer. For øvrig nevnes kampen mot hiv og aids som en modell på hvordan man politisk, logistisk og medisinsk kan øke tilgjengeligheten til nødvendig behandling som blodtrykksmedisiner og insulin. Billige generika, effektiv medikamentdistribusjon, pasientopplæring og kontinuitet er viktige stikkord.

  Sick societies fenger og er et svært viktig bidrag for å forstå og bekjempe vår tids største helseproblem. Boken er faktabasert, men ikke verdinøytral, og bør kanskje leses som et debattinnlegg mer enn en lærebok.

  Vi er nå i ferd med på vinne den globale kampen mot hiv og aids fordi den også angår vår del av verden. Kanskje dette kan bli løsningen også for livsstilssykdommene.

  Jeg leste store deler av boken under en flyreise gjennom Europa, hvor menyvalget var «sweet or salt», drinkene gratis, tobakken billig og avisene omhandlet smørmangel i verdens rikeste land. Man trenger ikke reise langt for å finne syke samfunn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media