FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Supernøtt popsløyd

Både pasienter og pårørende var mer fornøyd med informasjon og kommunikasjon enn sykepleierne og legene forventet, ifølge Hilde Myhrens doktorgrad fra en intensivavdeling. Kanskje er pasientene mer fornøyd med oss enn vi tror?

Anbefalte artikler