Helsebibliotekets bøker

Alexander Wahl Om forfatteren
Artikkel

Vi takker for at Pernille Nylehn har tatt seg bryet med å anmelde allmennlegesiden på Helsebiblioteket.no i Tidsskriftet nr. 2/2012 (1). Konstruktive innspill stimulerer til forandring, og enkelte av forslagene er allerede tatt til følge. Listen med skåringsverktøy er revidert, og vi har en løpende diskusjon i redaksjonen om vi bør lenke opp til Pasienthåndboka.no. Pasienthåndboka.no er reklamefinansiert, og dessverre vil pasienten få en utskrift med reklame på dersom legen tar utskrift. Dette har vi til nå ansett som uheldig, og har derfor valgt å unngå lenke til Pasienthåndboka.no.

Målet med emneinngangen allmennmedisin er å skape et rom i biblioteket hvor allmennleger føler seg hjemme. Blant bibliotekets mange lenker har vi gjort et strengt utvalg for å forenkle og veilede førstegangsbrukeren. Som Pernille Nylehn nevner, har vi særlig ønsket å fremheve de frikjøpte oppslagsverkene Best Practice og UpToDate, McMasters pyramidesøk og nyhetssamlinger. Dersom man vil holde seg oppdatert på studier som forandrer praksis, kan vi sterkt anbefale UpToDates Practice Changing Updates. Ønsker man nyheter samlet fra en rekke gode kilder, vil vi fremheve samlingen «Effektiv medisinsk oppdatering».

Norsk elektronisk legehåndbok – NEL savnes i biblioteket. Etter at Helsebiblioteket betalte for tilgang til NEL i tre år, ble denne ordningen stoppet blant annet fordi prisen ble altfor høy.

Helsebiblioteket lenker ikke til NEL, ettersom vi ikke henviser til betalingstjenester. Mange allmennleger abonnerer på NEL hvor man finner svar på mange kliniske problemstillinger. Andre leger foretrekker store internasjonale oppslagsverk. Dersom man ikke finner svar i NEL, vil Helsebibliotekets oppslagsverk uansett være et godt supplement.

Anbefalte artikler