Faste stillinger må på plass

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er på tide å gjenta budskapet om at det ikke er akseptabelt at mer enn 90% av legene som spesialiserer seg har midlertidige ansettelser.

  Det er gått ett år og seks måneder siden helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen bestemte at fast ansettelse skal være hovedregelen for alle leger i sykehus. Det ble med andre ord erkjent at det ikke lenger går an å tilby noen fra én særskilt yrkesgruppe dårligere yrkessikkerhet enn alle andre offentlig ansatte arbeidstakere, når den norske politikken på dette området er tydelig og klar. For leger i spesialisering i sykehus skulle så mange som mulig, så raskt som mulig, tilbys faste stillinger.

  Legeforeningen var svært fornøyd med beslutningen og at den ble fulgt opp i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene. Halvannet år senere ser vi ingen endringer i praksisen, og andelen leger som tilbys fast jobb er på stedet hvil.

  Da er det på tide å gjenta budskapet om at det ganske enkelt ikke kan aksepteres at mer enn 50 % av legene som spesialiserer seg har midlertidige ansettelser, og at det i sykehus er helt vanlig at leger får sin første faste stilling etter at de har fylt 40 år.

  Hvorfor mener vi at dette er så galt? Hvis du ikke føler deg trygg på om du har jobb, skaper det utrygghet både for hvordan du skal legge opp karrieren, den faglige utviklingen og for hvordan du kan planlegge livet utenom arbeidstid, der hensynet til andres behov svært ofte spiller inn. Denne usikkerheten virker negativt inn på arbeidsmiljøet i sykehus. Dermed påvirker den også pasientbehandlingen.

  Forutsigbarhet og trygghet er avgjørende når bunnsolide fagmiljøer skal bygges og utvikles. Faste stillinger vil gi en rekke positive effekter. Rekruttering til mange sykehus vil øke, og arbeidsmiljøet vil bli bedre fordi det gis ro til å bruke konsentrasjon og krefter på de riktige tingene. Dermed vil også pasientsikkerheten bedres.

  Så hva har vi gjort? Legeforeningen har deltatt i en arbeidsgruppe med Spekter og  representanter fra sykehusledelse. Arbeidet har hatt som formål å få klarhet i det praktiske rundt implementering av faste stillinger. Leder i Yngre legers forening Johan Torgersen har ledet dette arbeidet fra Legeforeningens side fra 1.9. 2011.

  Legeforeningen har nylig sendt brev til helseministeren og krevd fortgang i saken, og at arbeidsgiverne nå må begynne å ansette leger i faste stillinger. Før dette brevet har vi også jevnlig sendt henvendelser om det samme.

  Legeforeningen har gått gjennom de regionale helseforetakenes utredning om dette. Vi mener at den tydelig viser at innføring av faste stillinger ikke vil by på store problemer. Den anbefalte modellen vil gi et svært begrenset behov for midlertidig ansettelse. Denne situasjonen må arbeidsgiver ta ansvaret for. Vi vil bidra, men vi vil ikke akseptere det om arbeidsgiver forsøker å utnytte denne situasjonen ved å stille urimelige krav til legene som gruppe.

  Faste stillinger må nå på plass. Det er ingen grunn til å vente. Allerede nå bør alle leger som nyansettes i gruppe II-stillinger tilbys faste ansettelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media