Tynn håndbok i generell kirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Chen, Herbert

  Illustrative handbook of general surgery

  343 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2011. Pris EUR 50

  ISBN 978-1-84882-088-3

  Målgruppen er først og fremst leger i spesialisering i kirurgi. Som forfatteren påpeker, er boken designet og beregnet til lommen på en legefrakk. Følgelig er den ment som et kjapt oppslagsverk før operasjoner i en travel klinisk hverdag. Hvert kapittel startes med det aktuelle emnet, og det etterfølges av operasjonsmetoder og teknikk med illustrasjoner. Temaene er oversiktlig presentert over 37 kapitler, med rik bruk av bilder.

  De to første delene utgjør 60 sider og omhandler mammakirurgi og endokrin kirurgi. Resten dreier seg om diverse, stort sett basale deler av gastrokirurgi, men både leverkirurgi og pancreaskirurgi har hvert sitt kapittel.

  Her er ikke dyptgående kunnskap mulig å få, men en grunnleggende forståelse og beskrivelse av temaene gjengis ganske greit. Imidlertid indikerer forordet at man skal få en anatomirepetisjon, men dette synes jeg er for svakt presentert. Det operasjonstekniske kunne også vært bedre beskrevet. Man har nok slanket boken til at den skal passe i lommen, men dette har dessverre gått noe ut over innholdet.

  Tittelen indikerer at det dreier seg om generell kirurgi, og det er den gamle generelle kirurgien som omtales. Kar og thorax, traumatologi og urologi er utelatt. For den unge kirurgen som bruker de nye retningslinjene for spesialisering i kirurgi, er dette temaer som godt kunne vært presentert. Hva med korrekt og sikker plassering av thoraxdren eller korrekt bruk av suprapubisk kateter? Dette er vanlige prosedyrer som innimellom byr på utfordringer og hadde vært av verdi å omtale. Jeg savner også mer vektlegging av akuttkirurgiske problemstillinger.

  Boken er brukbar for temaene som dekkes, og kan være grei for studenter, turnusleger og spesialistkandidater i en tidlig fase. Men den lider likevel av flere mangler, og jeg ble ikke særlig begeistret.

  Jeg vil da heller anbefale to andre bøker som er omtalt i denne spalten, selv om det godt skal gjøres å få dem ned i en frakkelomme av normal størrelse (1, 2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media