Lite nyttige huskeregler

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Liane, Tore-André

  Huskeregler til medicinstudiet

  189 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 200

  ISBN 978-87-7749-619-6

  Forfatteren innleder med et kapittel der han gir noen råd om hvordan man lettest mulig skal komme gjennom medisinstudiet. Han henvender seg dermed direkte til medisinstudenten. Det er 21 fagområder, hvor forfatteren gir huskeregler om alt fra grunnleggende anatomi til forskjellige medisinske spesialiteter. Boken er ment å være en hjelp gjennom hele studiet. Den er full av små oransje og svarte tabeller som gjør det lettere å forstå logikken bak huskereglene. Mengden huskeregler varierer mye de ulike fagområdene imellom, men oftest er det kun et par som er verdt å merke seg, med mindre man ønsker å memorere lange og kompliserte setninger, som man neppe vil kunne få noe fornuftig ut av i ettertid.

  Flesteparten av huskereglene er ikke mer pedagogiske enn at hvem som helst kunne kommet opp med dem. Så er det også slik at oversettelsen leseren må gjøre fra dansk til norsk ødelegger mange av dem, men dette er ikke et stort problem ettersom de mest nyttige reglene er på engelsk.

  Boken er på størrelse med et postkort, og med ubestrøket papirkvalitet har forlaget skapt en tykkelse som gir inntrykk av at dette er en bok og ikke et hefte. I forordet står det at forfatteren laget mange av reglene i egen studietid, og huskereglene begrenser seg til det generelle.

  Ideen om å samle huskeregler for medisinstudiet er god, og ofte kan eksamenskandidaten få bruk for en god huskeregel, men dette er en bok som neppe vil være til mye hjelp for den gjengse medisinstudenten. Om dermatologen trenger ordet «prøver» for å huske ulike tegn på hudsykdom, eller om nevrologen trenger en «skittenregle» for å huske de tolv hjernenervene, er også tvilsomt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media