()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kvinne i 80-årene ble innlagt på medisinsk avdeling på grunn av brystsmerter, feber og dyspné. Ved klinisk undersøkelse var hun øm i epigastriet og ned mot høyre flanke. Blodprøver viste leukocytter 48 mmol/l (3,5 – 8,8 mmol/l) og CRP 185 mg/l (< 5). Abdominal ultralydundersøkelse viste patologisk forstørret høyre nyre med moderat hydronefrose og dilatert ureter. Både calyces og ureter hadde småkornet hyperekkogent innhold. Funnene var forenlige med pyonefrose. Det ble anlagt et nefrostomikateter hvor det tømte seg tyktflytende illeluktende puss.

  Pyonefrose er en purulent infeksjon i et obstruert nyrebekken. Pasientene har ofte et septisk bilde med høy feber, frysninger og flankesmerter. Ultralydmessig fremstår pyonefrose som en hydronefrotisk nyre med ekkogent innhold i samlesystemet. Ofte vil man kunne se et debris-væskespeil som beveger seg når pasienten endrer leie. Pyonefrose er en urologisk akuttilstand som krever intravenøs antibiotikabehandling og anleggelse av nefrostomikateter for avlastning og drenasje.

  På figuren ser man pasientens normale venstre nyre til venstre. Til høyre ser man den hydronefrotiske høyre nyren med tydelig ekkogent innhold. Se video på nett for fremstilling av hele nyren, der man også kan se proksimal pyoureter.

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media