()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Pasienttilfredshet og kronisk sykdom

  Pasienttilfredshet og kronisk sykdom

  Multippel sklerose innebærer funksjonssvikt og nedsatt livskvalitet, og opplæring og innsikt i egen sykdom er viktige elementer i rehabiliteringen. Opphold ved spesialiserte sentre vurderes av de fleste pasienter som svært nyttige for egen psykisk helse, livskvalitet og mestring av daglige gjøremål. Hvilken betydning har pasienttilfredshet i vurderingen av medisinsk behandling?

  Nevrorehabilitering – høyspesialisert behandling

  Pasienters erfaringer – til nytte?

  Pasienttilfredshet ved rehabilitering av pasienter med multippel sklerose

  Brukerundersøkelser i psykiatrien i 1950-årene

  Uheldig bruk av benzodiazepiner

  Uheldig bruk av benzodiazepiner

  En pasient bør ikke bruke flere typer benzodiazepiner samtidig. Likevel får mange pasienter forskrevet flere ulike benzodiazepiner. De fleste dette gjelder, får medikamentene av én lege. Dette viser data fra Reseptregisteret.

  Samtidig bruk av ulike benzodiazepiner

  Akutt manisk psykose

  Akutt manisk psykose

  En kvinne i 50-årene uten tidligere psykiatriske problemer ble tvangsinnlagt pga. akutt manisk psykose. Slike pasienter bør vurderes av både psykiater og nevrolog.

  En kvinne i 50-årene med manisk psykose

  Krevende diagnostikk – viktig diagnose

  Udødeliggjorte celler

  Udødeliggjorte celler

  All innsamling av humane celler til forskning og kommersiell virksomhet bør baseres på skriftlig informert samtykke. Det bør utarbeides retningslinjer for hvordan leger og forskere skal forholde seg ved forskning med humane celler.

  Humane celler og helseforskningsloven

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media