LES MER OM ...

Artikkel

Pasienttilfredshet og kronisk sykdom

Multippel sklerose innebærer funksjonssvikt og nedsatt livskvalitet, og opplæring og innsikt i egen sykdom er viktige elementer i rehabiliteringen. Opphold ved spesialiserte sentre vurderes av de fleste pasienter som svært nyttige for egen psykisk helse, livskvalitet og mestring av daglige gjøremål. Hvilken betydning har pasienttilfredshet i vurderingen av medisinsk behandling?

Nevrorehabilitering – høyspesialisert behandling

Pasienters erfaringer – til nytte?

Pasienttilfredshet ved rehabilitering av pasienter med multippel sklerose

Brukerundersøkelser i psykiatrien i 1950-årene

Uheldig bruk av benzodiazepiner

En pasient bør ikke bruke flere typer benzodiazepiner samtidig. Likevel får mange pasienter forskrevet flere ulike benzodiazepiner. De fleste dette gjelder, får medikamentene av én lege. Dette viser data fra Reseptregisteret.

Samtidig bruk av ulike benzodiazepiner

Akutt manisk psykose

En kvinne i 50-årene uten tidligere psykiatriske problemer ble tvangsinnlagt pga. akutt manisk psykose. Slike pasienter bør vurderes av både psykiater og nevrolog.

En kvinne i 50-årene med manisk psykose

Krevende diagnostikk – viktig diagnose

Udødeliggjorte celler

All innsamling av humane celler til forskning og kommersiell virksomhet bør baseres på skriftlig informert samtykke. Det bør utarbeides retningslinjer for hvordan leger og forskere skal forholde seg ved forskning med humane celler.

Humane celler og helseforskningsloven

Anbefalte artikler